Fakta om Elretur AS:

Elretur er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. Drives Nonprofit. Abelia eier 10 prosent av Elretur. Bakgrunnen for selskapet er myndighetenes avfallsforskrift som pålegger produsenter og importører i Norge ansvar for å ta hånd om kasserte el-produkter på en miljøriktig måte.

Og gladhistoriene ved gjenbruk av EE-avfall stopper ikke her. Blyglasset i gamle "tjukkasskjermer" kan brukes på nytt i veggene på røntgenrom på sykehus. Andre metaller som jern, kobber og sølv hentes også ut av gamle PCer og telefoner, smeltes om og brukes på nytt.

Går i bøtta

Guro Kjørsvik Husby er markeds- og informasjonssjef i Elretur, og kan fortelle at hun ønsker seg enda flere slike gladhistorier. For selv om vi er flinke i Norge til å samle inn elektronisk avfall, er det fortsatt et stort forbedringspotensial. Blant annet så viser det seg at nordmenn er generelt dårlige til å levere inn småelektrisk avfall som får plass i en vanlig søppelbøtte. Det betyr at mange batterier og sparepærer, som burde vært håndtert på en miljøforsvarlig måte, går direkte i restavfallet. Sparepærene som kom for noen år siden, som skal hjelpe oss med å spare energi, inneholder kvikksølv sier Husby. Vi sparer altså energi, men alt for mange sparepærer havner i restavfallet istedenfor at de leveres inn for forsvarlig håndtering av kvikksølvet.  

Har du en plan for ditt elektroniske avfall?

– Jeg er ofte ute og prater med store bedrifter om hvordan de håndterer sitte elektroniske avfall, og blir stadig forbauset over hvor få som faktisk har en plan på dette området, sier Husby. En ting er selve håndteringen av både farlig og gjenbrukbart materiale. En annen ting er sikkerhetsaspektet som knytter seg til det å kvitte seg med produkter som har et minne, sier hun.

1 av 4 sletter ikke data 

Det er et mindretall som har hørt om sikker sletting, for eksempel. Gamle mobiltelefoner blir gitt til barna i huset – uten at eksisterende innhold blir slettet. En undersøkelse viser at 1 av 4 sletter ikke data når gammelt utstyr skal skiftes ut. Da hjelper det fint lite om du har all verdens av brannmurer og passordbeskyttelse. Man må være opptatt av sikkerhet gjennom hele livsløpet til de elektroniske "dingsene" – også på søppelhaugen, sier hun, og viser til sjekklisten som er utarbeidet av Alternativ data.

E-waste trafficking et kjempeproblem

En trendrapport fra Økokrim sier blant annet at når det gjelder håndtering av farlig avfall er det observert en utvikling mot at profesjonelle kriminelle tar større del av avfallshåndteringen både nasjonalt og internasjonalt. – Dette er meget uheldig sier Husby, som forteller videre om de forferdelige forholdene på søppeldyngene i blant annet Afrika der forholdene for å behandle elektrisk avfall på en forsvarlig måte er så godt som fraværende. Og det kan være her vårt EE-avfall havner dersom det ikke blir tatt hånd om. – E-waste trafficking er en kjempeutfordring. Derfor oppfordrer jeg alle store bedrifter til å ha ordnede forhold rundt håndteringen av sine gamle el-produkter. – Ta gjerne kontakt med oss, sier hun.

Du finner mer informasjon om Elretur på deres nettsider

Les også: Håkon Haugli har blogget om Elretur og deres miljøpris