Spørsmålet vi stiller oss er hvordan DSM – digital single market – vil skape vekst i Europa, og hvilke implikasjoner og politiske muligheter dette vil medføre for Norge. Dato: 26.mai.

- EU er svært offensive i sin satsing på IKT, og det arbeidet som nå er igangsatt vil også kunne ha stor innvirkning på Norge og norske virksomheter. Dette er konferansen du bør være med på dersom du ønsker siste nytt på initiativene som debatteres i Brussel, sier næringspolitisk direktør i Abelia, Hilde Widerøe Wibe som også skal være konferansier denne dagen.

- Dårlig på digital flyt

Debatten om det digitale indre markedet går i disse dager varmt i alle europeiske hovedsteder. - Det indre markedet – som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen – fungerer bra for fri flyt av kapital, mennesker og varer, men på flere digitale områder fungerer det dårlig, sier Paul Chaffey, statsekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Eksempler på dette er skyhøye roamingavgifter ved utenlandsbesøk, hindringer for effektiv e-handel mellom land i Europa, og såkalt geo-blocking, som gjør at du ikke uten videre kan se NRK på nettbrettet ditt på ferie i utlandet, sier han.

Videre forteller Chaffey at Norge deltar aktivt i EUs debatt og prosess for å få det digitale indre markedet til å fungere på linje med det fysiske. - Konferansen vår tar for seg temaene e-handel, elektronisk kommunikasjon, personvern opphavsrett og sikkerhet både med europeiske og norske øyne. Hvilke utfordringer gir den nye strategien oss, og ikke minst hvilke muligheter?

Les mer om konferansen på deres egne nettsider her er lenke direkte til påmelding.

Klikk her for pressemelding fra EU-kommisjonen og strategien

Klikk her for NHO og Abelias pressemelding om EU-strategien

Klikk her for Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressemelding om EU-strategien

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153