«Abelia oppfordrer kulturminister Anniken Huitfeldt til å droppe forslaget og heller utrede hvilke mediepolitiske virkemidler det er behov for i dag.

»

Rett før Trond Giske gikk av som kulturminister sendte han ute et kontroversielt forslag til ny kringkastingsforskrift. Abelia oppfatter forslaget som et politisk grep for å gi TV2 bedre rammetingelser. - Av de 16 innspillene til forskriften er det kun et par som er positive til forslaget, resten av innspillene er negative til forslaget, sier Rune Foshaug.

Abelia oppfordrer kulturminister Anniken Huitfeldt til å droppe forslaget og heller utrede hvilke mediepolitiske virkemidler det er behov for i dag.  

Innlegget i Aftenposten er vedlagt nedenfor. Vedlagt også en lenke til debatten på Kulturnytt på NRK P2 i går. Søk kulturnytt,  7 desember kl 16:03 (innslag nr 2)