Econ Pöyry og Fafo har nylig ferdigstilt prosjektet ” IKT og samfunnsutvikling”. I prosjektet er det utarbeidet en ståstedsanalyse for IKTs betydning for samfunnsutviklingen i Norge og fire framtidsbilder for hvilken betydning IKT kan ha i framtiden. Ambisjonen er ikke å spå om neste generasjon IKT løsninger, men å drøfte hvordan vi kan forstå sammenhengen mellom IKT og samfunnsendring, de politiske utfordringene og betingelsene for framtidens sosiale organisering.

Er Norge en taper eller en vinner i det globale IKT-samfunnet? Vi har ingen stor produksjon av IKT-produkter, men rapporten viser at vi er langt framme i anvendelse av IKT på alle samfunnsområder: i hverdagsliv, i næringsliv og i offentlig sektor. Hvordan utnytte denne posisjonen? Hva er utfordringene? Forfatternes hovedbudskap er at IKT er blitt en grunnleggende infrastruktur i samfunnet på lik linje med elektrisitet. Denne infrastrukturen er transformerende i den forstand at den også endrer andre teknologier. Utfordringene er hvordan anvendelsessamfunnet skal utvikles videre, hvordan vi kan utforme en politikk for integrasjonssamfunnet, for morgendagens infrastruktur og for en bedre sosial organisering.

På seminaret holdt også Paul Chaffey en innledning om partiprogrammene. Han gjennomgikk en evaluering Abelia har gjort av utkastene til partiprogram, og hvor resultatene på IKT og offentlig sektor er relativt nedslående. Et paradoks er for eksempel at flere partier er opptatt av digitalisering av arkivmaterialet, men de omtaler ikke de gevinstene som økt elektronisk samhandling i helsesektoren kan gi.