21. september fikk Abelia besøk av statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey (H). Her Abelias medlemmer anledning til å gi sine innspill direkte til statssekretæren, som jobber med å få på plass den nye digitale agendaen for Norge. Norges gjeldende digitale strategi, "Digital agenda for Norge- IKT for vekst og verdiskaping" ble enstemmig vedtatt i Stortinget i 2013. Nå skal altså en ny retning stakes ut og legges frem for Stortinget i 2016, allerede 3 år etter forrige ble vedtatt.

Statssekretæren ga en oppdatering på arbeidet med den digitale agendaen, og kunne fortelle at et hovedpoengene med digitaliseringen er produktivitetsvekst. - Vi er et av verdens dyreste land å leve og produsere i. Det medfører at vi må automatisere og digitalisere for å skape vekst, sa Chaffey.

Samhandling for å unngå sektorisering

Statssekretæren lettet på sløret og kunne fortelle om departementets fokusområder og etterlyste også innspill fra bransjen på konkrete områder. Dette er blant annet innen:

  • Skillet mellom hva det offentlige skal gjøre selv og hva markedet bør håndtere. Stikkordene stordrift, innovasjon og konkurranse vil være sentrale.
  • Offentlige IKT-prosjekter: størrelse, prioritering, styring, læring, gevinster
  • Felleskomponenter
  • Forholdet stat-kommune
  • Forholdet til styring og ledelse

Flere av deltagerne på møtet påpekte viktigheten av mer og bedre mer samordning for å unngå sektorisering. Dette støttet Chaffey. - Det er ingen god ressursutnyttelse og det vil bli adressert i den nye digitale agendaen, sa han.

Abelias næringspolitiske direktør, Hilde Widerøe Wibe, er glad for at regjeringen er opptatt av å unngå sektorisering, men ønsker seg i tillegg en klarere grenseoppdragning mellom stat og næringsliv. - Vi trenger en politisk og juridisk gjennomgang av hva staten skal og ikke skal gjøre, sier Wibe.

Mer IKT-kompetanse

Abelia har i lengre tid etterlyst mer IKT-kompetanse til å håndtere de store skiftene Norge står ovenfor. Wibe mener det er helt nødvendig at denne problemstillingen tas stilling til i arbeidet med den nye digitale agendaen.

- Det haster med å oppdimensjonere utdanning og forskning innen IKT. Styrking av teknologifag i skolen, flere studieplasser og satsing på muliggjørende teknologi er viktig for IKT-bedriftene, men enda viktigere for Norge som skal ta de mange mulighetene i bruk for å håndtere store samfunnsutfordringer, påpeker Wibe.

Kom med innspill

Dersom din virksomhet har innspill til den nye digitale agendaen, ta kontakt med vår fagsjef for IKT og digitale næringer, Kjetil Thorvik Brun. Vi vil gjerne høre fra dere!

Kontaktperson Kjetil Thorvik Brun

kjetil@abelia.no

+47 916 00 877