- Big Data er fremtiden, svarer Bjørgum kontant. – Mer konkret så er vi opptatt av å se på hvilke muligheter som ligger i bruk av Big Data i offentlig sektor. Innenfor viktige temaer som klima, helse og samferdsel kan riktig datafangst og god anvendelse av informasjonen benyttes til å svare på mange av samfunnsutfordringene, sier han.

Abelia organiserer IKT-næringen, og bruken av Big Data er allerede stor hos mange av våre medlemmer. EVRY, Telenor, Conexus og Lyse har alle spennende prosjekter på gang knyttet til bruken av Big Data.

Abelias administrerende direktør, Håkon Haugli, gleder seg til konferansen og er enig med Bjørgum i at dette temaet fortjener oppmerksomhet. Han påpeker at det allerede er satt i gang prosjekter for å se på produktiviteten og effektiviteten i offentlig sektor, og at Big Data kan spille en viktig rolle her, dersom vi benytter den riktig.

- Kunnskaps- og teknologibedriftene har allerede tatt i bruk Big Data og utvikler stadig ny næringsvirksomhet og bidrar til verdiskaping. Det er på tide å ta debatten om hvordan det offentlige kan benytte seg av disse tjenestene, sier Haugli.

Prosjektleder Bjørgum er spesielt fornøyd med sammensetningen av innledere som blir å se på scenen under konferansen 3. mars.

- Med en solid miks av aktører fra myndigheter, næringsliv, forskning og media har vi muligheten til å få frem de krysningspunktene som finnes i politikken rundt Big Data. Det blir interessante innledninger og spennende debatter, forteller Bjørgum.

Vi håper å se deg der!

For mer informasjon og påmelding, klikk her

Følg med på spennende oppdateringer på konferansens Facebook-side

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842