På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet analyserer KPMG hindringer for digitalisering av forretningsprosesser. Regjeringen deler Abelias sterke ønske om å legge bedre til rette for digitalisering. - For å lykkes trenger vi innspill fra Abelias medlemmer, sier Tarje Bjørgum, strategisk rådgiver i Abelia.

De fleste Abeliabedriftene ligger langt fremme når det gjelder digitalisering, men om vi får fjernet hindringer enda raskere kan vi skape enda bedre løsninger. Derfor håper Abelia at mange bedrifter tar seg tid til å gjennomføre en kort spørreundersøkelse. I undersøkelsen får du mulighet til å gi innspill relatert til sentrale hindringer for digitalisering i din bedrift eller bransje og foreslå konkrete tiltak regjeringen bør gjennomføre. Undersøkelsen tar om lag 15 minutter, og alle svar er anonyme.

Klikk her for å komme til spørreskjemaet

Prosjektet Kartlegging av digitaliseringspotensial er en analyse av status for digitalisering av bedriftens sentrale prosesser, med fokus på en vurdering av nå-situasjon og muligheter ved ytterligere digitalisering. - Abelia vil følge prosjektet tett, og sikre at resultatene faktisk også blir fulgt opp, sier Bjørgum. - Fremover vil Abelia lansere flere aktiviteter for å styrke IT-satsingen i Norge.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842