Dette skal Abelia og Damvad nå finne ut av. – EU sier at IT står for 50 prosent av produktivitetsveksten i samfunnet. Det er nok et ganske avrundet tall, men at IT er viktig er det ikke noe tvil om. Vi har nå startet et prosjekt for å få litt mer kjøtt på beina når vi uttaler oss om dette her i Norge. Hvor detaljert vi kommer til å gå til verks avhenger hvor mange som vil være med på å støtte prosjektet, sier fagsjef for IKT- og digitale næringer i Abelia, Tarje Bjørgum.

Prosjektet deler IT-bransjen i fire brede områder. De som utvikler IT-produkter, de som arbeider med infrastruktur, de som utvikler og leverer tjenester og de som lager programvareløsninger.

– Vår oppgave er å konkretisere hva IT betyr for veksten i samfunnet og gå synsingen etter i sømmene. Vi er kommet godt i gang med prosjektet som også vil se på hvor mye av produktivitetsveksten som kommer fra IT, sier sjefen i Damvad i Norge, Sigrun Aasland.

Tredelt

Det enkleste er kanskje å se på den effektivitetsgevinsten digital kommunikasjon gir som følge av bruk av epost, Skype og alt som går via ulike digitale postbokser.

Det andre området er hvordan IT har endret gamle forretningsmodeller gjennom for eksempel nye kundegrupper, leveranser, distribusjonskanaler, inntektsmodeller eller kostnadsstrukturer.

Noen nye modeller som Amazon, Rett Hjem og veldig mange flere er helt avhengig av IT som fundament.

Det tredje er måten virksomheter har endret måten de samarbeider på. Flere benytter digitale plattformer til å sette sammen felles tilbud, de bruker dem til å drive åpen innovasjon, integrere internasjonale selskaper og på en rekke andre områder.

– Alt dette er jo kjent og i sentrum for den utviklingen vi har sett over mange år. Det vi ikke kjenner godt nok er omfanget og effekten, sier Aasland.

Resultater

Tøffere konkurranse har gjort at det er blitt litt færre bedrifter som fremstiller og selger IT-produkter.

Det samme er observert på infrastruktursiden. Selv om volumene har økt og lønnsomheten er høy, er det færre bedrifter som følge av betydelig konsolidering i bransjen.

Også på tjenestesiden har det samme skjedd, selv om etterspørselen er stor. Det er færre, men større bedrifter som står for tjenesteproduksjonen.

På løsningssiden er situasjonen annerledes. Her er bedriftene mindre og de utfører mye skreddersøm. Markedet svinger litt, men det øker, og med god lønnsomhet. Innen løsninger er også produktivitetsveksten størst, og norske virksomheter vokser raskere sammenliknet med andre europeiske land.

ITs betydning

Ett av målene med prosjektet er å få innsikt i hvordan IT-bransjen og bruken av produktene deres påvirker norsk økonomi. Det skal de gjøre gjennom en rekke intervjuer med ledelsen i ulike deler av næringslivet. De vil plukke ut fire-fem bedrifter i hver bransje og gå i dialog for å finne ut hvordan IT bidrar til effektivisering, hvordan bruken av slik teknologi endrer eller fornyer forretningsmodeller og hvordan det endrer samspillet i verdikjeden.

– Vi har behov for et mer finmasket bilde, slik at vi kan uttale oss mer presist om trender og utfordringer og hvordan det står til her på berget i forhold til land vi sammenlikner oss med. Dette vil også gi oss et verktøy til å utforme rammebetingelser og næringspolitikk i det digitale Norge, sier Bjørgum.

Les også: Saken i TU - Abelia og Damvad skal finne ut hvor mye IT er verdt for landet

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842