En rekke store og små teknologibedrifter, næringsorganisasjoner og rådgivere var samlet på rådslaget sammen med klyngene Oslo Medtech, Smart Care Cluster og C3, som er et nytt senteret for forskningsdrevet innovasjon.
En rekke store og små teknologibedrifter, næringsorganisasjoner og rådgivere var samlet på rådslaget sammen med klyngene Oslo Medtech, Smart Care Cluster og C3, som er et nytt senteret for forskningsdrevet innovasjon.

14. desember samlet Abelia helsenæringen til rådslag. Utgangspunktet var å diskutere hvordan vi kan trykke på for å akselerere utviklingen av helsenæringslivet, og hvordan vi kan få til økt merverdi mellom bedrifter, klynger og organisasjoner.

 – Hvis vi skal lykkes med å utvikle en helsenæring med globalt nedslagsfelt må vi tenke nytt og mer offensivt, sier Tarje Bjørgum, som er fagsjef for helse i Abelia.

Han forteller at etableringen av helseteknologi som satsingsområde går tregere enn forventet. Utvikling av helsenæringen er imidlertid satt høyt på agendaen hos både NHO, Abelia og Legemiddelindustrien.

En rekke store og små teknologibedrifter, næringsorganisasjoner og rådgivere var samlet på rådslaget sammen med klyngene Oslo Medtech, Smart Care Cluster og C3, som er et nytt senteret for forskningsdrevet innovasjon.

CEO Kathrine Myhre i Oslo Medtech innledet til diskusjon om mulighetsrommet i helsenæringen, og det er bred enighet om behov for økt innsats i 2016.

Det kom opp en rekke forslag til hvordan aktørene kan samarbeide om å rydde de ulike barrierene av veien; fra påvirkning av politiske prosesser til mobilisering av næringslivet.

- Det kom også innspill om at helsenæringen må lære av olje og gass gjennom å utvikle bedre faktagrunnlag og bedre nøkkeltall for helsenæringen som kan brukes i det videre arbeidet, sier Bjørgum.

Abelia og NHO vil over nyttår sette i gang konkrete tiltak både lokalt og nasjonalt. De som ønsker å være en del av dette arbeidet, kan kontakte Tarje Bjørgum.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842