- Etterretnings- og sikkerhetstjenestene har omtalt angrep i “det digitale rom” som «en av de raskest voksende truslene mot privatpersoner, næringsvirksomhet og offentlige institusjoner”, sier Tajik.  Vi har en strategi for informasjonssikkerhet fra 2012 og en strategi for forsvarssektoren fra 2013, men mangler en overbygning. Vi trenger noe som er sektorovergripende. Derfor har vi foreslått at det utarbeides en politisk forankret nasjonal sektorovergripende cybersikkerhetsstrategi, sier hun.

Arbeiderpartiet var en av initiativtagerne bak sårbarhetsutvalget, som ble nedsatt av regjeringen i juni for å kartlegge samfunnets digitale sårbarhet og foreslå konkrete tiltak for å styrke beredskapen. Det vi ønsket at utvalget skulle gjøre var å definere sårbarheter, fordele ansvar, skaffe fakta og legge et bakteppe for strategien. Skritt to må nå være å utarbeide en sektorovergripende cyberstrategi.

24. april arrangerer Abelia og Næringslivets Sikkerhetsråd et frokostmøte om sikkerhet. Les mer og meld deg på her

Kontaktperson Mari Berdal Djupvik

mari.berdal.djupvik@abelia.no

+ 47 957 05 437