I et innslag i NRK Dagsnytt onsdag går det frem at Abelia har klaget helseminister Bent Høie inn for Sivilombudsmannen. Årsaken er at fastleger fra 1. januar ikke lenger får lov til å ta et gebyr på fem kroner når pasientene betaler med kort.

Les også: Dag Otto (72) vant kampen mot betalingsgebyr på legekontorene

- Kjernen i saken er ikke om fem kroner er for mye eller for lite, men at den nye forskriften er generell og dermed reiser en barriere mot å ta i bruk mange former for ny og viktig teknologi som både helsepersonell og pasienter vil ha nytte av, sier Haugli.

I den konkrete saken er det snakk om et frivillig tilbud om en enklere betalingsmetode, ikke et obligatorisk gebyr. Pasientene kan fortsatt betale kontant, og gebyret er lavere enn betaling ved faktura, der staten alltid har godtatt gebyr. Det viktige ved innføringen av betalingsautomatene er at pasientene har fått økte valgmuligheter og at legene har fått frigjort tid til pasientbehandling.

Abelias klage til Sivilombudsmannen gjelder saksbehandlingen.

- Helsedepartementet har pålagt legene en generell forskrift som forbyr dem å ta betalt for tilleggstjenester. Det omfatter ikke bare alternative betalingsløsninger, men alle andre typer tekniske og administrative tilleggstjenester. Forskriftsendringer skal ut på høring. Det har ikke skjedd her. Skal vi få til et godt samspill mellom næringsliv og helsetjenestene, må forutsigbare rammevilkår være en selvfølge, sier Haugli.

- Det er viktig å understreke at dette ikke handler om en enkelt persons kamp mot systemet, men om hvordan vi innretter oss for å få bedre helsetjenester i Norge, sier Haugli.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842