Prosjektet «Pendler i bevegelse» tar utgangspunkt i hvordan ettåringer kan være med på å forme egen kunnskap om fysiske fenomener gjennom nysgjerrighet og utforskning. Ettåringenes medvirkning har stått helt sentralt; de har med interesse og kroppsspråk valgt pendelprosjektet selv. De ansatte har tilrettelagt for utvikling av prosjektet over lang tid, ved å observere barnas interesser og stadig tilføre nye elementer og dimensjoner.

Barnehagelærerne Johanna Strand, Dag Gjertsen og Markus Bjørkesjø på småbarnsavdelingen Neptun i Betha Thorsen Kanvas-barnehage har et brennende engasjement for å jobbe med de yngste barna i barnehagen. De ønsker å overskride vante forestillinger om hva en ettåring kan eller bør kunne.

- Vi var nysgjerrige på hvordan vi kunne jobbe med realfag med ettåringene, og hvordan de kunne være med på å forme egen kunnskap om fysiske fenomener, forteller Johanna. De lette etter tidligere pedagogisk arbeid med realfag for de yngste, men opplevde at det fantes lite, sier Johanna Strand.

Fysikk i barnehagen

Prosjektet har vist barnehagelærerne at det er mulig å jobbe med fysikk med de yngste barna.

- I Kanvas skal barna få mulighet til å undre seg, eksperimentere og samtale om fenomener i den fysiske verdenen. For å nå dette målet må barnehagelærere og assistenter ta utgangspunkt i barns nysgjerrighet, interesser og forutsetninger, og stimulere barna til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over ulike fenomener, sier Dag Gjertsen.

Kanvas-barnehagene er organisert i Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Fagsjef for barnehage og utdanning i Abelia, Knut Erik Beyer-Arnesen, mener dette viser hvordan barnehager utenfor offentlig sektor kan bidra med tjenesteinnovasjon.

- Abelia mener disse barnehagene bidrar til å skape et positivt mangfold på barnehageområdet. Mange av dem velger å prøve nye løsninger for at barna skal få den beste starten på livet og få utfordret sin nysgjerrighet. På den måten er det en utfordrer til offentlig barnehager som dermed føler behov for stadig utvikling av tilbudet, sier Beyer-Arnesen.

Kanvas - en av de største

Ved siden av å organisere medlemmer innen IKT, konsulent/rådgivere, gründervirksomhet, design/merkevare og ideell sektor, dekker Abelias medlemmer over hele kunnskapsløpet fra barnehage via friskoler og fagskoler til høyskoler og forskningsinstitutter.

Den ideelle barnehagestiftelsen Kanvas er med sine 63 barnehager en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager. Kanvas regner seg som en kunnskapsbedrift med 1000 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 3600 barn. I 30 år har Kanvas vært pådrivere for å bedre barns oppvekstsvilkår og foreldrenes hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte.

Les mer om Kanvas-barnehagene

Les mer om tildelingen av Forskerfrøprisen