- Den nye EU-kommisjonens klare prioritering av teknologi vil få stor betydning for Norge, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia. Han er opptatt av at norske myndigheter må være oppdaterte, aktive og sikre at Norge ikke bare henger med, men ligger i forkant av utviklingen.

Viktige prioriteringer

- Juncker trekker frem noen prioriteringer som er av særlig stor betydning, sier Haugli. Blant annet sier han dette: "Min første prioritet vil være å sette politikk som skaper vekst og arbeidsplasser i sentrum for den politiske agendaen. En nøkkel er å skape et digitalt indre marked for forbrukere og bedrifter – som utnytter potensialet som ligger i grenseløse digitale teknologier. For å gjøre dette, må vi ha mot til å bryte ned nasjonale siloer i telekom-regulering, i opphavsrett og personvernlovgivning, i forvaltningen av radiobølger og når det gjelder konkurranserett". 

Etablerer visepresident for Digital Single Market

Også IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard ved den norske EU-delegasjonen i Brussel mener at Junckers tydelige prioritering vekker oppsikt. - De praktiske konsekvenser av dette finner vi i etableringen av en stilling som visepresident for Digital Single Market. Gjennom dette legger han videre opp til en langt sterkere koordinering av ansvaret for den digitale utvikling, sier Ødegaard. - For oss som er opptatt av IKT-politikk innebærer alt dette at den digitale dagsorden blir langt mer sentral i det store politiske bildet. Ødegaard kommer til Abelias IKT advisory board i november. 

Jean-Claude Juncker fremhever at den viktigste oppgaven for europeiske politikere de neste fem årene vil være å bringe Europa tilbake på vekstsporet og skape arbeidsplasser. - Jeg er overbevist om at den transformative rollen digital teknologi har, kan brukes for å skape vekst og arbeidsplasser, sier Juncker. - Internett og digital kommunikasjon kan få like stor betydning for vår økonomi som dampmaskinen fikk i det 18. århundre eller elektrisitet i det 19. århundre. - Et fullt digitalt Europa vil være en av mine prioriteringer som neste president i EU-kommisjonen, avslutter Juncker.

Les også hva NHO skriver om den nye EU-kommisjonen

Les mer om Junckers prioriteringer her

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842