- Grønne datasentre er viktige bidrag til norsk næringsutvikling og et bedre klima, sier Håkon Haugli. Norden er et attraktivt sted for etablering av grønne datasentre. Skal investeringene komme til Norge, må rammebetingelsene for datasentre likestilles med annen norsk kraftkrevende virksomhet. Stortinget bør derfor vedta lav sats på elavgift for datasentre. 

Facebook har nylig etablert et datasenter i Luleå i Nord-Sverige og Google er etablert i Finland. Flere internasjonale giganter vurderer nå etablering i Norden. Innovasjon Norge markedsfører Norge som vertsland for datasentre gjennom sitt globale kontaktnett, og flere selskaper og regioner har hengt seg på. Skal Norge lykkes i konkurransen om milliardinvesteringer i grønne datasentre, må vi ha like attraktive konkurransevilkår som våre naboland. 

Med økt digitalisering av samfunnet og utbredt bruk av sosiale medier og nettjenester, kommer også en enorm vekst i etableringen av datasentre. Noe skjer i regi av store internasjonale tjenesteleverandører, andre driver serverparker for små og store selskaper. Datasentre er et glimrende eksempel på en internasjonal industri som kan etablere seg i Norge basert på kraft fra fornybare kilder.

Teksten over er et utdrag fra brevet som er sendt til Energi- og miljøkomiteen og Finanskomiteen.

Les brevet til Energi- og miljøkomiteen i sin helhet her (pdf)

Les brevet til Finanskomiteen i sin helhet her (pdf)

Les også: NHOs politikkdokument Norske energiressurser i det grønne kappløpet

Les også: Krever lavere strømpris for datasentre, digi.no

 

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842