Bakgrunnen for dette er den norske landrapporten basert på den store internasjonale undersøkelsen (ICILS) om digitale ferdigheter hos elever i ungdomsskolen.

I undervisningen bruker norske lærere digitale hjelpemidler i langt mindre grad enn land vi kan sammenlikne oss med. Bare åtte prosent av elevene bruker datamaskin daglig på skolen.
Norge skårer over middels i undersøkelsen, men hele 24 prosent av elevene skårer svært dårlig.

I debatten hvor stortingsrepresentantene Marianne Aasen (AP) og Kent Gudmundsen (H), samt nestleder av Elevorganisasjonen, Kristoffer Hansen og adm. direktør i Abelia, Håkon Haugli deltok, var man samstemte om resepten: Langt mer og bedre pedagogisk bruk av IKT i skolen, tilgang til moderne IKT-utstyr, oppgradere læreren gjennom etterutdanning og samarbeide, bedre lærerutdanning på IKT-området og sterkere politisk innsats.

- Slipp skolene fri til å bruke IKT pedagogisk og ikke bare administrativt, sa Håkon Haugli.

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025