- At EU har satt digitalisering aller øverst på sin agenda vil også få betydning for Norge, sier Håkon Haugli. Initiativer tatt i Brüssel vil gi muligheter for norsk næringsliv. EUs utvikling av nytt regelverk og ambisjonen om å bygge ned barrierer vil også omfatte Norge. Det vil være helt avgjørende at norske myndigheter er tett på prosessene i EU og bidrar aktivt til at Norge ikke blir hengende etter, sier han.

De tre nye kommisjonærene er:

  • Finske Jyrki Katainen, visepresident med ansvar for "Growth, Jobs, Innovation".
  • Visepresident Andrus Ansip, tidligere statsminister fra Estland, ansvarlig for Digital Single Market.
  • Kommissær Günther Oettinger, Tyskland, ansvarlig for Digital Economy & Society.

- For oss som er opptatt av IKT-politikk innebærer alt dette at den digitale dagsorden blir langt mer sentral i det store politiske bildet, sier Ødegaard som kommer til Abelias IKT Advisory Board 6. november.

Les også: EU satser digitalt – viktig at Norge er med

- EU setter likhetstegn mellom digitalisering på den ene siden og innovasjon, produktivitet, vekst og sysselsetting på den andre. Dette står i kontrast til noe av det vi ser her hjemme, sier Haugli. I mandatet til den norske produktivitetskommisjonen har digitalisering fått en helt underordnet plass.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842