- Det er gledelig at vi har en statsråd med ambisjoner for næringen. Norge har all mulig anledning til å bli en verdensledende IKT-eksportør innen flere produkter og tjenester, sier Chaffey. Om det skal skje må hun imidlertid få helt andre statsråder på banen. Så langt har hun ikke lykkes med det. Meldingen mangler fokus på etablering av et marked for nye og innovative produkter innenfor helse- og omsorgsfeltet. Det er heller ingen grep for å få skolen sterkere digitalisert.

Riktige analyser, men lite kraft

Meldingen har riktige analyser av at det er digital kunnskap som er fundamentet for Norges fremtidige verdiskapning. -Aasruds viktigste oppgave er å skape allianser og bidra som våpendrager for sine regjeringspartnere i henholdsvis helse, miljø og kunnskapsdepartementet, for å få finansministeren til å åpne pengesekken. Det har hun ikke lyktes med, sier Chaffey. Ved fremleggelsen trakk Aasrud frem at til tross for at hun ser at det ligger milliarder i vekstpotensiale basert på IKT, klarer hun for eksempel ikke å legge 60 millioner på bordet for å frigi offentlige kartdata, for innovasjon og vekst.

Et sentralt område for å utvikle en sterk, eksportrettet og offensiv IKT-næring er dessuten gjennom en storstilt og langsiktig satsing på ikt-forskning. - Fordi it-næringen er spesielt kompetanse- og forskningsintensiv, ville det være veldig logisk å satse på å løfte forskningsinnsatsen i denne bransjen dersom Aasruds ambisjon er at ikt-næringen skal bli vår nye oljenæring, sier Chaffey.

Må rydde i eget hus

Rigmor Aasrud er statsråd i det departementet som i selve navnet sier at oppgaven er å "fornye" offentlig sektor. Hun har slik sett ansvar for virkemidler som kunne stimulert utviklingen av norsk it-næring gjennom å ta tak i de innovasjonsutfordringer og -muligheter som finnes i offentlig sektor, og der ikt er en viktig del av løsningsbildet. Hun er nødt til adressere langt sterkere det potensialet som ligger i offentlige anskaffelser.

Les mer om Regjeringens Digitale Agenda her.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153