Best på innkast og cornere

- I Norge i dag snakker vi om en pleie- og omsorgssektor som omsetter for 75 mrd kr, hvorav den private andelen er forsvinnende liten. Potensialet for å skape ny næringsutvikling og eksport er meget stor. Det holder ikke å være best kun på cornere og innkast. Norge må nå "presse høyere på banen"  og få til bedre "samhandling og kollektivt spill" for å utligne danskenes ledelse i pleie- og omsorgskampen, sier prosjektleder for Arena Ny Omsorg Rune Foshaug.

Anvendt Borgernær Teknologi

I 2008 opprettet Danmark et fond (ABT-fondet) på 3 mrd danske kr for investering i ny arbeidsbesparende teknologi, og nye arbeids- og organisasjonsformer i perioden 2009-2015

Kjernen i ABT-fondet er at investeringene skal brukes som en brekkstang for utvikling og effektivisering i offentlig sektor - til nytte for borgerne og de ansatte. Tanken er at de offentlig ansatte ved bruk av teknologi og bedre prosesser kan levere mer service og kvalitet til borgerne med samme innsats.

Prosjektene som støttes er enten i form av demonstrasjonsprosjekter eller implementeringsprosjekter. Det sistnevnte innebærer at det skal være en velprøvd teknologi som kan anvendes nasjonalt.

69 prosjekter

ABT-fondet har så langt gitt støtte til 69 prosjekter, hvorav mange av prosjektene har stor relevans for pleie- og omsorgssektoren.

- Norge bør satse på samme måte som danskene, sier Foshaug. - Det er mange mulige modeller for hvordan dette kan utvikles. Det blir uansett viktig at man trekker det beste ut fra de erfaringene ABT-fondet har gjort i Danmark, og de erfaringene som ligger i bruk av norske kunnskapssentre, sier Foshaug.

Danske kommuner viser vei

- Aktivitene i danske kommuner er meget stor. Ulike typer velferdsteknologier prøves ut og positive og negative erfaringer deles med andre kommuner. Danske kommuner har definitivt kommet lenger i prosessen med å prøve ut nye teknologi og nye samarbeidsformer, sier Foshaug.

- I Danmark tenkes det også i større grad industrielt i forhold til å skape sterke leverandører av velferdsteknologi. Danske virksomheter omsetter årlig velferdsteknologi- og tjenester for i overkant av 40 mrd danske kr, sier Foshaug.