Torsdag 3. april inviterte Abelia til dialog om IKT mellom Statssekretær Paul Chaffey og IKT-næringen, på Litteraturhuset. Samtalen ble nyttig både for bransjen, men også for statssekretæren.

Dialogen ble åpnet av Abelias rådgiver, Tarje Bjørgum, som oppfordret både salen og regjeringen til å løfte diskusjonene om IKT og bransjens rolle i fremtiden. Han ville vite hvordan man sammen kan få løftet denne viktige bransjen opp på den politiske radaren. Særlig er savner Abelia en diskusjon om IKT som verktøy for å fornye, forbedre og effektivisere offentlig sektor.

Deretter var det duket for det første møtet mellom ny og gammel direktør i Abelia, eller riktigere nok, - det første offentlige møte mellom Abelia og statssekretæren. Og selvfølgelig måtte dette bli på IKT.

Håkon Haugli hadde flere bekymringer til statssekretæren, blant de viktigste var at den helhetlige IKT-politikken ofte er offer for departementenes oppbygging og struktur. Han etterlyser derfor at IKT-politikken må bli sektorovergripende og helhetlig, samt at regjeringen ser IKT som en investering fremfor en kostnad. IKT er en investering som kan gi bedre tjenester, fornying og lavere kostnader. Haugli lovet også sin forgjenger at Abelia fortsatt skulle være en god vaktbikkje på dette feltet, men lovet også blomster når resultatene kommer.

Forenkle, fornye og forbedre

Statssekretær Paul Chaffey startet sitt innlegg med å besvare noen av Hauglis bekymringer. Regjeringen ser at IKT-satsningen må være overordnet, og prioriteres som en investering. En av mange utfordringer er, skal vi tro Chaffey, at gevinsten ikke nødvendig kommer der investeringen gjøres. En IKT-investering i et departements budsjett kan gi gevinst på helt andre departements resultater.

Fornying, forbedring og forenkling er regjeringens bruksanvisning, og blant mange metoder finner man jakten på tidstyvene. Abelia har tidligere uttalt at vi er redd for at jakten på tidstyver kan bli en tidstyv i seg selv. Chaffey lovet at departementene både skal jakte egne interne tidstyver, men også tidstyver de mener er skapt av andre.

Av ting som allerede var etablert kunne Chaffey vise til gode resultater på mer åpne kartdata, samt e-tinglysninger. Fremover skal enda flere tjenester gjøres digitalt, og fra 7. februar er digital kommunikasjon hovedregelen når forvaltningen skal kommunisere med andre.

Avslutningsvis var Chaffey opptatt av at Abelia og deres medlemmer skulle fortsette sin rolle ovenfor regjeringen. Vi er opptatt av å bruke pengene smartere, ikke nødvendigvis bruke mer, sa statssekretæren.  Regjeringen ville være opptatt av å gjøre de riktige investeringene. Han utfordret Abelia og våre medlemmer til å gi innspill og ha dialog underveis.

Innspillene fra fremtidens IKT-motorer

Budskapet fra møtedeltakerne var tydelig: Norsk IKT-bransje både vil og kan bidra i moderniseringsarbeidet.

Kompetansepolitikk ble løftet av flere som deltok på møtet, og særlig etterlyste medlemmene en mening fra regjeringen på den økende utenlandske arbeidskraften i IKT-næringen, og hvilke muligheter og utfordringer dette kan skape.

Nettsky-mulighetene ble også diskutert, så vel som tilgjengeliggjøring og digitaliseringen av eiendomsdata. Her applauderte medlemmene i salen for regjeringens første prioriteringer, men mente også at mye fortsatt kan gjøres for å tilgjengeliggjøre offentlige data – og dermed skape nye forretningsmuligheter.

Flere medlemmer savnet en primus motor for hvordan regjeringen egentlig skal løfte IKT-politikken. Flere regjeringer har ønsket å satse på en slankere og mer effektiv offentlig sektor. Chaffey ble utfordret på hva han mente ville være annerledes denne gangen. Statssekretæren mente at kunnskap og kompetanse var i vinden i større grad enn tidligere, - i hans øyne både ville og måtte næringsliv og offentlig sektor moderniseres.

Tips til IKT, send til KMD.

Avslutningsvis gjentok statssekretæren oppfordringen han hadde startet med innledningsvis. Regjeringen vil ha innspill til deres arbeid, og de kanskje viktigste og riktigste innspillene kommer direkte fra bransjen. Abelia oppfordrer derfor våre medlemmer til å ta Chaffey på alvor.  Abelia vil legge til rette for flere møtepunkter mellom bransjen og beslutningstakere. Vi skal fremme konstruktive forslag og delta aktivt i den dialogen Chaffey inviterer til. 

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842