Children's International School (CIS) er en privat grunnskole som ble etablert i 2012. Skolen er godkjent for 210 elever.

Stor interesse

Skolen har hatt en enorm interesse med ukentlig besøk fra andre skoler som vil lære av hvordan vi arbeider, og familier og barn som ønsker skoleplass, sier administrator Fredrik Hansen. 

IT ved CIS

- CIS har valgt å satse på bruk av digitale verktøy fordi vi tror at en seriøs satsing på det vil øke effektiviteten i undervisningen og virke motiverende på elevene, sier Hansen. Bruken av iPad er et bærende element i mye av undervisningen på CIS, fordi den på en enkel måte gir elevene god tilgang til digitale verktøy. Et av fagene som vi har valgt å bruke internett som lærebok i, er matematikk. Khan Academy er en webside som tilbyr helhetlig, pedagogisk system for undervisning i matematikk på alle nivåer. Elevene logger seg på og får tilgang til tusenvis av undervisningsvideoer og oppgavesett. Elevene opparbeider seg poeng etter hvert som de løser oppgavene. Læreren har oversikt over alle elevene, og kan se hvor de har svart feil osv. Det gjør det enklere å forberede seg til timen og møte eleven der han eller hun er, sier Hansen.

Orden i sakene

iPaden hjelper elevene å holde orden i sakene sine. De lærer å kommunisere via email, de lærer hvordan man lager filsystemer og har orden i dokumentene sine. De lærer å bruke kalender for å passe avtaler og lekser, og tar i bruk hjelpemidler som tankekart, word og excel.

Tilgang på internett

Den aller største fordelen vil jeg likevel si er at elevene har tilgang til internett, sier Hansen. Her er det uendelig med tilgang til kunnskap og ressurser. Vi har fokus på aktiv læring og å utvikle elevens evner til å være nysgjerrig og utforskende. Da er internett et fantastisk hjelpemiddel!

Fiberprisen 2014

Uten et godt og raskt internett er iPaden mer eller mindre verdiløs i skolesammenheng. I et miljø hvor man har mange hundre brukere samtidig, er man avhengig av en god internettlinje og god trådløs infrastruktur. CIS har derfor investert i topp moderne trådløst anlegg som møter disse utfordringene, og det var derfor vi fikk årets Fiberpris sier Hansen.

Juryen begrunnet valget sitt på denne måten:

Vinneren av årets bransjepris er en aktør som har tidlig utmerket seg ved å ta i bruk tilgjengelig teknologi og sette dette i system for elever og lærere. Så godt som all undervisning er internettbasert, noe som igjen stiller krav til båndbredde, og vinneren installerte derfor tidlig kraftige fiberlinjer for å serve elevene best mulig. Det er en tydelig trend at den internettbaserte læringen også gir bedre resultater for elevene.

CIS kan vise til svært gode resultater på de nasjonale prøvene, og ligger godt over landsgjennomsnittet i engelsk, norsk og matte. Dette viser at bruk av digitale læremidler anvendt på en gjennomtenkt pedagogisk måte gir resultater, sier Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Abelia Forum for Friskoler, og føyer seg til rekken av de som gratulerer CIS med Fiberprisen 2014.

Se CIS' nettsider her

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138