Nyere EU-studier slår fast at immaterielle rettigheter har stor betydning for Europas økonomi. Så mye som en av tre jobber oppstår i relasjon til immaterielle rettigheter, og slike rettigheter utgjør over 50 pst. av bedriftenes markedsverdi.

- Det er spesielt viktig for kunnskaps- og teknologibedrifter å beskytte sine immatrielle verdier godt nok, da disse ofte er er de viktigste konkurransefortrinnene de har, sier Abelias direktør for digitalisering og fornying, Christine Korme. Hun påpeker videre at mange av Abelias medlemsbedrifter har et ønske om og behov for økt bevissthet, kunnskap og bistand om hvordan bedriften best kan forvalte sine immatrielle rettigheter.

IKT-direktøren får støtte av Grethe Hjetland, CEO i teknologiselskapet Highsoft. På spørsmål om hvorfor Highsoft er spesielt opptatt av å beskytte sine verdier og lisenser, svarer Hjetland at det spesielt er den globale virksomheten som er avgjørende.

- Vi selger lisenser til kunder over hele verden. Da er vi avhengige av å beskytte dem godt nok. Vi vil også sikre oss at de verdiene som vi skaper, forblir i Highsoft, sier Hjetland.

Gratis IP-sjekk for Abeliamedlemmer

NHO og Onsagers inngikk i mars i år en langsiktig samarbeidsavtale som skal bidra til å heve NHO-medlemsbedriftenes bevissthet og kunnskap rundt sine immaterielle rettigheter og verdier, samt rabatt på IP-rådgivningstjenester som varemerke-, design- og patentbeskyttelse.

- Avtalen er aktuell for alle bedrifter i kunnskapsintensive bransjer, hvor IPR-beskyttelse allerede er eller bør være en del av hverdagen, sier daglig leder i Onsagers, Lars-Fredrik Urang. I bedrifter som har fokus på innovasjon og teknologiutvikling er det forskningen og utviklingen som ofte utgjør den største verdien i selskapet, og dette blir spesielt synlig dersom virksomheten skal omsettes.

Spesielt bedrifter som ønsker å tiltrekke seg investorer, som utvikler nye løsninger selv, som samarbeider med andre om teknologiutvikling og innovasjon vil kunne tjene på å rådføre seg med noen som jobber med målrettet IPR innenfor sin bransje. I Onsagers har vi derfor egne bransjeteam som kan bistå med en kombinasjon av teknisk og juridisk ekspertise, og vi kjenner viktigheten av å holde tritt med det høye tempoet flere av bedriftene opererer med, avslutter Urang.

Les mer om medlemsfordelen her.

Kontaktperson Christine Korme

christine.korme@abelia.no

+ 47 918 25 519