Regjeringen slår fast at Norge skal ligge i front internasjonalt når det gjelder å digitalisere forvaltningen. All kommunikasjon mellom næringsliv, borgere og det offentlige skal etter hvert skje skje digitalt. Digitalisering av forvaltningen skal gi bedre tjenester og bidra til å frigjøre ressurser.

- Det aller viktigste tror jeg er at statsministeren selv stiller seg i spissen for en mer kraftfull satsing på digitale og selvbetjente løsninger for vår kommunikasjon med offentlig sektor, skriver Chaffey.

Slutt på papirpost - også i offentlig sektor

Abelia er positiv til at regjeringen nå tydeliggjør prinsippet om at digitale løsninger skal være obligatoriske for bedrifter og det normale for privatpersoner. Hovedprinsippene ble riktignok slått fast av regjeringen så tidlig som i 2007 og planen varsler ikke vesentlige nye politiske satsingsområder. Snarere tydeliggjør planen en del prinsipper som skal gjelde for det videre digitaliseringsarbeidet.

Mye tyder likevel på at den kanskje største utfordringen for digitalisering av offentlig sektor består. Mye handler om å unngå silotenkning internt i og mellom sterke offentlige sektorer og stimulere til mer innovasjon og samarbeid på tvers. I tillegg vil kompetanseutfordringen bli stor. Derfor er det et viktig og nødvendig signal at statsministeren nå tar på seg ansvar for å sikre gjennomføring, mener Abelia.

Samtidig varsler Regjeringen at de også arbeider med en strategi for IKT og verdiskaping som vil bli lagt fram i løpet av 2012 – «Digital agenda».

Les Paul Chaffey sitt blogginnlegg her.
Les Regjeringens strategi "På nett med innbyggerne" her.
 

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842