(Saken fortsetter under videoen)

Abelias IKT-bedrifter skaper fremtiden. IKT er avgjørende for å skape et konkurransedyktig næringsliv og for å møte våre felles utfordringer innen samferdsel, miljø, skole, helse og omsorg. I skolen blir det mulig å tilpasse opplæringen på en bedre måte. For å møte eldrebølgen vil IKT-løsninger være helt avgjørende. Vi må øke nivået av IKT-kompetanse i samfunnet og flere må studere og forske på IKT.

Abelia mener:

  • At regjeringen snarest må sikre reell likestilling av digital og analog kommunikasjon i regelverk, skatteordninger og tilskuddsordninger
  • Offentlig IKT-forskning må bli et satsingsområde i Langtidsplanen for forskning
  • Det må tilrettelegges for reell tilgang og deling av offentlig informasjon

Les også saken: "Haugli er godt skodd"

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842