Det sier administrerende direktør Håkon Haugli etter et møte med finansminister Siv Jensen 8. desember. Der diskuterte de innovative offentlige anskaffelser som et virkemiddel for å øke fornyelse og innovasjon i offentlig sektor.

- Samtidig vil det øke innovasjonstakten i næringslivet og øke næringslivets investeringer i forskning og innovasjon. Det nye anskaffelsesregelverket legger bedre til rette for innovative offentlige anskaffelser, men offentlige virksomheter må ta det i bruk, sier Haugli.

- I tillegg snakket vi om at det offentlige ikke må gå inn som konkurrent i velfungerende private markeder. I stedet bør de bidra til nødvendig innovasjon i både privat og offentlig sektor gjennom å være en krevende kunde av kunnskaps- og teknologitjenester, sier han.

Ikke aktuelt med forskningskutt

Finansministeren kunne også bekrefte at forskningsbudsjettet er økt – og vil stå seg også når statsbudsjettprioriteringene blir hardere.

Agnes Landstad i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), som er et bransjeforum i Abelia, la i møtet vekt på at forskningsmidlene må rettes mot å finne løsninger på de store samfunnsutfordringene, for eksempel innen klima.

- Vi fortalte at regjeringen har fulgt opp Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning på en god måte innen ansvarsområdene til Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Nå forventer vi en tilsvarende oppfølging hos de andre sektordepartementene, som justis, klima, utenriks og landbruk, sier Landstad.

- Det var også viktig å få frem at forskningsmidler må konkurranseutsettes gjennom Forskningsrådets velfungerende konkurransearenaer. Da sikrer vi best kvalitet og størst mulig samfunnsnytte av offentlige forskningsmidler, sier hun.

- Vi fikk tydelige signaler om at digitalisering og økt forskningsinnsats er viktig for regjeringen. Det er hyggelig at Abelias medlemmer oppleves som viktige for fornying av offentlig sektor.

Vil ha dialog om delingsøkonomi

Den fremvoksende delingsøkonomien ble også et tema på møtet med finansministeren, og Haugli sier at statsråden er oppmerksom på problemstillingene.

- Hun viste til EUs arbeid på området, og understreket viktigheten av å omfavne innovative løsninger og regulere fornuftig. Vi er glade for at hun gjerne deltar i dialog med Abelia for å finne regulatoriske løsninger som kan fungere godt for disse forretningsmodellene, sier Haugli.