Vi er opptatt av å se ting i sammenheng. IKT er avgjørende for at norsk næringsliv for øvrig skal lykkes, og IKT er avgjørende for en velfungerende, omstillingsdyktig offentlig sektor.

Ja, det er riktig at vi i Abelia har ambisjoner om å være en tydeligere stemme for IKT-bedriftene. Det var hovedbudskapet for artikkelen i samme avis. Men det skal ikke skje på bekostning av det Computerworld omtaler som våre "kjernesaker". Det er ingen motsetning. Tvert i mot.

IKT-næringens bidrag er viktige som del av en bredere næringspolitisk agenda. Utdanning av høy kvalitet, forskning i verdensklasse og gode rammevilkår for oppstartsbedrifter er viktig for alle våre medlemsbedrifter. For norsk IKT-næring og norsk næringsliv for øvrig.

Vi vil forsikre Computerworld og alle andre om at vi fortsatt vil kjempe for våre "kjernesaker": Økte midler til næringsrettet forskning og de beste virkemidler for innovasjon. Vi har spilt inn våre innspill til regjeringen i deres arbeid med neste års statsbudsjett, og vi bruker enhver anledning i det offentlige rom til å forsikre at regjeringen leverer på sin uttalte ambisjon: å bidra til realiseringen av kunnskapssamfunnet.

Slik ingen forutså olje og gass eller havbruk som de næringene vi lever av i dag, kan ingen spå om hva vi skal leve av om 50 år. Men vi vet at vi skal leve av kunnskap. Og vi vet at ny teknologi vil gi oss muligheter vi i dag ikke overskuer. Abelia skal ikke tale IKT-næringens sak bare fordi det er i IKT-bedriftenes interesse, men fordi det er viktig for Norge.

Innlegget sto på trykk i Computerworld fredag 21. mars

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842