Tilstede på møtet var representanter for store offentlige leverandør som Steria, Visma, CapGemini, Microsoft, IBM og mange av de mindre leverandørene.

Dagens praksis er for dårlig

Møtet viste bred enighet om behov for endring – dagens praksis for IT-anskaffelser fungerer for dårlig, sier Tarje Bjørgum i Abelia. Resultatet er at offentlige milliarder går til spille og at befolkningen får dårligere tjenester enn de ellers kunne ha fått. Etterspørsel etter uhensiktsmessige og utdaterte løsninger setter muligheten for innovasjon på vent både for offentlig sektor og for utvikling av en innovativ IT-næring. Derfor vil Abelia sammen med bransjen nå utforme et felles charter, som IT-bransjen kan enes om, og fronte overfor det politiske miljøet og myndigheter. 

- Vi må få til mer samarbeid med leverandører i behovsfasen slik at utfallsrommet for mulige løsninger økes, sier Tore Frellumstad i Abelia, ekspert i offentlige anskaffelser. I økende grad tar offentlige virksomheter i bruk såkalte dialogkonferanser i tidlig fase av prosjektene for å få innspill fra leverandørene. Men i realiteten er selv det ofte for sent. Gang på gang ser vi at spesifikasjonene er ferdig utarbeidet før oppdragsgiver har sjekket med hva markedet kan levere av nye løsninger. Kanskje kan det i større utstrekning benyttes plan- og designkonkurranser, slik det gjøres for arkitekter, sier Frellumstad. Her er det en jury som vurderer anonyme løsningsforslag med utgangspunkt i oppdragsgivers behov slik det fremkommer av konkurransegrunnlaget.

Små bedrifter må få slippe til

Det er en lang rekke forbedringer som kan gjøres. Blant annet går det offentlige glipp av mye innovasjon når småbedrifter i stor grad utelates. Små og mellomstore bedrifter må gis insentiver til å delta, for eksempel ved at en andel av kontraktene tildeles mindre bedrifter. Videre bør anbudsdokumenter også skrives på engelsk for å muliggjøre bruk av globale ressurser. Og muligheten som ligger i lovverket må utnyttes bedre. Kunnskap om hva som er lov når det gjelder offentlige anskaffelser er ikke godt nok kjent blant ansatte i offentlig sektor. Dermed kan frykten for å gjøre feil bli unødvendig stor. Det kan også tas initiativ til omvendte konkurransearenaer og derigjennom fasilitere arenaer hvor leverandører kan vise frem mulige løsninger. 

Kontaktperson Tore Frellumstad

tore.frellumstad@abelia.no

+47 23 08 80 92

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842