Dette er et spennende og lærerikt produkt som markerer starten på en styrket satsning innenfor områdene HR, HMS og ledelse for Abelia, sier Gro Lundberg, ansvarlig for arbeidsmiljø/HMS i Abelia, og ansvarlig for programmet.

Bedre HR er et program som går over flere samlinger, og gir deg mulighet til varig å endre dine arbeidsmetoder. Som deltaker på ti halvdagsmøter får du tilgang til gode eksempler og mulighet for økt bevissthet og kompetanse innenfor HR og rollen din som HR ansvarlig.

Hva er målet med utviklingsprogrammet?

Målet med programmet er at du som HR leder/HR ansvarlig skal bli bedre til å forvalte virksomhetens viktigste ressurs. Dermed kan du bidra til at virksomheten når sine strategiske mål, enten det er økt omsetning, større markedsandel, bedret effektivitet, godt omdømme, lavt sykefravær osv.

Gjennom programmet blir du mer bevisst i dine bidrag til resultater i egen organisasjon. Programmet er ment som et sted der du styrker egen identitet og trygghet i HR rollen. Du blir trent i å disponere hverdagen på en bedre og mer effektiv måte, og det blir satt av god tid til refleksjon over egne verdier, oppfat¬ninger og atferd i HR-rollen. På hver samling vil det være erfaringsutveksling, refleksjon og diskusjon med de andre deltakerne om hva som har skjedd siden forrige samling, i egen virksomhet og i egen HR rolle.

Et område i sterk utvikling

HR området er i sterk utvikling. Fokus på medarbeidere og deres betydning for virksomhetens konkurranseevne blir stadig sterkere. Konkurransen om å tiltrekke og beholde talenter blir tøffere. Hvordan kan du som HR ansvarlig best mulig navigere og prioritere i dette spennet av oppgaver og forventninger?

Gjennom programmet får du tilgang til gode eksempler innen en rekke sentrale og virksomhetsnyttige HR temaer. Det er forskjellige temaer på hver av de ti samlingene, og det legges opp til at deltakerne er med på alle samlinger. Vi vil presentere modeller og faglig innhold for hvert tema. En viktig del av dialogen vil være hvordan du kan bruke kunnskapen i din virksomhet, og hvordan du kan lykkes i å nå virksomhetens mål.

Programmet starter opp 27. mars 2012, og du finner mer informasjon og påmelding i Abelias kalender.
 

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546