Fakta om EVRY:

EVRY er Norges største og Nordens nest største IT-tjenesteselskap. Med 10 000 ansatte sørger EVRY for at det daglig leveres IT-tjenester fra 50 nordiske byer til om lag 14 000 kunder i offentlig og privat sektor. EVRY drifter og utvikler kjente it-systemer som nettbanker, minibanker, mobilbankløsninger, logistikkprogrammer osv.

Høsten 2010 fusjonerte tidligere EDB Business Partner og ErgoGroup AS og ble i år lansert som EVRY, som er medlem i Abelia.

- Det er helt avgjørende å gjøre samarbeid til handling, og ikke bare ha det som en fin, nedskrevet verdi som ingen tar hensyn til, sier Øvregård.

Hva kjennetegner et godt samarbeid?

- Hos oss har vi en verdi som gjennomsyrer hele konsernet, og det er "Perform together". Samarbeid øker profesjonaliteten i alt vi gjør. Vi har det som en ryggmargsrefleks at vi skal sjekke av med de ulike fagfeltene som er involvert før vi svarer på viktige problemstillinger. Slik oppnår vi en helhet som fanges opp gjennom at fagfeltene snakker sammen, sier Wiggen. Hos oss ønsker alle at ballene skal fanges opp, og da må vi jobbe sammen for å få til det.

Hvilke fallgruver skal man se opp for?

- Det å samarbeide er noe vi gjør hele tiden. Det er viktig å unngå silotenkning. Dersom det utvikles en kultur i bedriften der man er mer opptatt av å ivareta sin egen avdelingen enn å samarbeide, er det ikke bra. Da blir man ikke tydelig i det man ønsker å kommunisere, og graden av profesjonalitet minker betraktelig, fortsetter Wiggen.

Reisen gjennom en storfusjon

- Å ha en god dialog med våre tillitsvalgte, er vesentlig for godt samarbeid. For å komme oss gjennom storfusjonen i 2010 var det særlig viktig. Det er både utfordrende og interessant på samme tid å gå gjennom denne type prosesser. Vi stilles stadig overfor ulike dilemmaer som går ut på når man skal informere og hva som skal informeres om. Det å være for tidlig ute med informasjon kan være like ødeleggende som det å være for sent ute, sier Øvregård.

I tillegg til de obligatoriske drøftelsesmøtene som bedriften er pålagt å ha med tillitsvalgte, er det viktig også å ha noen fora av en mer uformell art. - Møter der det ikke skrives protokoller eller referater, men hvor det er mulig å lufte saker man er opptatt av. Her står relasjonsbygging i sentrum. I og med at vi er et nordisk konsern, har vi samlinger på nordisk nivå to ganger i året i tillegg til de vi har her i Norge. På disse samlingene stiller gjerne konsernsjefen. Og det er viktig for å vise at samarbeid er en sentral verdi for oss – også helt på toppen, sier Øvergård.

Stor kabal som skal legges

- Det er mye praktisk som skal på plass samtidig som enkeltindividene må ivaretas på best mulig måte under en storfusjon. Da er det viktig at mellomlederne utstyres med en verktøykasse som de kan benytte i sin kontakt med medarbeiderne. Her spiller HR en viktig rolle i forhold til å utvikle innholdet til denne verktøykassen, sier Øvregård.

I samarbeidets ånd – Abelias HR-konferanse 28. – 29. november

Samarbeid er viktig for alle bedrifter, og på alle nivåer i bedriften. Abelias HR-konferanse retter derfor søkelyset mot dette betydningsfulle temaet. Tone Øvregård og Christina Wiggen kommer for å dele sine erfaringer med dere. Bli med på et døgn i samarbeidets ånd på Lysebu.

Kontaktperson Elin Backe Christophersen

ebc@abelia.no

+47 23 08 80 79