Kunnskapsorganisasjoners viktigste kapital er medarbeiderne. Mens ansettelsesforhold som regel er langvarige, skjer endringene rundt organisasjonen fra dag til dag. Det blir dermed stadig viktigere å velge rett ved ansettelser. Abelia gjennomfører også i 2016 et eget seminar om rekruttering. Ole I. Iversen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og Partner i Assessit AS, er en av hovedforedragsholderne og vi har derfor hatt en kort samtale med ham.

Rekruttering er krevende. Hvilken felle er det vanligst å gå i?

-Den vanligste feilen som gjøres er at man ansetter den man liker best. Mange danner seg et førsteinntrykk av en kandidat i løpet av noen få minutter, og så styrer dette førsteinntrykket resten av intervjuet.

-Vi skal huske at den største feilkilden er deg som rekrutterer. Med seg inn i intervjuet tar nemlig intervjueren med seg egne fordommer, holdninger og stereotypier.

Nevn de tre viktigste elementene ved god rekruttering.

- Struktur. Struktur. Struktur. God struktur i en rekrutteringsprosess er helt avgjørende. Det er også viktig at man innledningsvis utarbeider en god stillings- og kravbeskrivelse. Dette er grunnmuren i en god rekrutteringsprosess. Stillings- og kravbeskrivelsen danner utgangpunkt for stillingsannonsen, intervjumalen, valg av utvalgsmetoder og den endelige vurderingen.

Hvordan får en bedrift best mulig til sammenhengen mellom rekruttering og medarbeiderutvikling?

- Rekruttering er en form for medarbeiderutvikling. Det er vanskelig å utvikle verdier, holdninger og personlighet hos medarbeidere. Det er da lettere å rekruttere medarbeidere med de verdiene, holdningene og personlige egenskapene man ønsker i virksomheten.

Hvordan sikrer bedriften at mål om mangfold oppnås ved rekruttering?

- Profesjonelle rekrutteringsprosesser med høy grad av struktur og bruk av dokumenterte metoder reduserer faren for diskriminering ved ansettelsesbeslutninger. Høy kompetanse hos de som rekrutterer og kjennskap til egne stereotype oppfatninger, og hvordan de kan påvirke beslutningsprosessen er også viktig.

Nevn noen utviklingstrekk på området

- Økt mangfold skaper enkelte utfordringer i en rekrutteringsprosess. For det første kan det være store kulturelle forskjeller i måten man presenterer og omtaler seg selv på under et intervju. For eksempel er selvskryt  tabu i enkelte kulturer.

-De fleste tester skal dessuten fylles inn på kandidatens morsmål. Hva gjør man da hvis testen ikke finnes på kandidatens morsmål?

- Økt antall søkere på hver stilling gjør rekrutteringsprosessen mer krevende. Alle kandidater skal få en rettferdig behandling og vurdering.

Hvis du er interessert i å få flere tips fra Ole I. Iversen om hvordan du strukturert kan jobbe for å redusere antallet feilansettelser så treffer du han på Abelias rekrutteringsdag 27. januar 2016. Arrangementet har ingen deltakeravgift, men er forbeholdt Abeliamedlemmer.

Her vil han bl.a. komme nærmere inn på temaene god intervjuteknikk, bruk av tester og andre utvalgsmetoder.

Klikk her for mer informasjon eller påmelding til Abelias rekrutteringsdag!

Kontaktperson Hege Nordgård

Hege.Nordgard@abelia.no

+47 976 55 588