I den samme undersøkelsen påpeker flere av de ansatte at for å vite hvordan man bør håndtere en konflikt, eller når man skal gripe inn, må man først forstå hva en konflikt er.

Undersøkelsen ble utført i 2012, og dannet grunnlaget for verktøyet Konfliktogrammet som er utviklet av IRIS og ble lansert tidligere i år. I tekstheftet som følger verktøyet, kan du lese mer om funnene i selve undersøkelsen.

- Dersom du ønsker å implementere en konflikthåndteringsrutine i din bedrift, kan Konfliktogrammet være en nyttig fasilitator i dette arbeidet, sier Gro Lundberg, fagsjef HMS og arbeidsmiljø i Abelia. Abelias advokater har sammen med Lundberg nylig utarbeidet et eksempel på en konflikthåndteringsrutine. Abelias medlemmer kan laste denne ned for å bruke som et utgangspunkt for rutine i egen bedrift.

Dialog

De fleste konflikter kunne vært unngått dersom dialogen mellom leder og ansatt hadde vært bedre, sier advokat i Abelia Hege Nordgård, og peker på viktigheten av en konflikthåndteringsrutine. Da er det særlig fire avgjørende punkter for suksess:

  • Ledelsen, ansatte, verneombud og tillitsvalgte er involvert i utarbeidelsen
  • Resultatet forankres hos toppleder
  • Rutinen sier noe om bedriftens verdier og normer for samhandling
  • Rutinen gjøres godt kjent og er lett tilgjengelig i bedriften

Gro Lundberg legger til: - Dersom konflikt er et faktum, er det særlig fire punkter som er viktige for å kunne håndtere den på en god måte:

  • Ta tak i konflikten så tidlig som mulig, for å forhindre at den eskalerer
  • Øv deg på den nødvendige samtalen
  • Håndter saken på rett nivå
  • Vær ryddig i prosessen

Oppfordrer til skreddersøm

- Vårt eksempel på konflikthåndteringsrutine er ment som en mal, sier Nordgård. Det er ofte slik at "klipp og lim"-rutiner gir et dårligere resultat enn selvlagde rutiner. Det viser blant annet en finsk studie, sier hun. Vi har likevel laget denne rutinen fordi vi tenker at hver bedrift ikke nødvendigvis trenger å "finne opp kruttet" helt selv. Vi har gått gjennom mye litteratur på området og eksempler på rutiner, og grunnstammen i de fleste rutiner er til forveksling like, sier Nordgård. Vårt eksempel kan man med enkle grep gjøre om til sitt eget. For mange er alternativet ikke å ha noen rutine i det hele tatt, og det er ikke noe vi anbefaler, avslutter advokaten.

Les også intervju med Nordgård og Lundberg i Ukeavisen Ledelse "Slik kan du løse konflikter".

Nyttige lenker:

Idebanken: Konflikthåndtering på arbeidsplassen
Konfliktogrammet
Bakgrunnsundersøkelsen for Konfliktogrammet
Et eksempel på en konflikthåndteringsrutine

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546

Kontaktperson Hege Nordgård

Hege.Nordgard@abelia.no

+47 976 55 588