Alexandra Bech Gjørv
Alexandra Bech Gjørv holder innlegg på NHOs årskonferanse.

Målet er å skape flere jobber og et bærekraftig arbeids- og næringsliv.

Skogen Lund og Kristiansen trekker frem solidaritetsalternativet som på 90-tallet var et svar på økende ledighet og forpliktet partene til å gjennomføre moderate lønnsoppgjør.

Les mer om årets konferanse her!

Bærekraftsalternativet har også dette med seg, men møter altså et bredere spekter av utfordringer. Fra scenen påpekte de to hvor mye man er enige om.

– Vi er altså enige om hvilke utfordringer som skal løses. Og vi er enige om at de utfordringene må vi løse sammen, sa Kristiansen.

Skogen Lund påpekte at Bærekraftsalternativet også representerer en forpliktelse

– Vi forplikter oss til fortsatt å jobbe for de brede forlikene, og vi forplikter oss til sammen å jobbe for å gjennomføre dem.

Fem utfordringer

Lederne i landets største arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjoner peker på fem store utfordringer som krever oppmerksomhet:

  • Økende arbeidsledighet
  • Flyktningstrømmen
  • Oljebrems og lavutslippsomstillingen
  • Unge utenfor arbeidslivet
  • Felles front mot utfordringene

Delingsøkonomien på agendaen

"Hva får vi når en ny teknologirevolusjon kobler roboter, intelligente IKT-systemer, fysiske omgivelser og mennesker sammen på helt nye måter? Svaret er et arbeidsliv i fundamental endring".

Slik innledet NHO sin introduksjon til fremtidens arbeisliv i forkant av konferansen.

Konferansen har fått massiv oppmerksomhet etter at NHO-sjef Kristin Skogen Lund tok en Uber-bil. Mens hovedinnleder Andrew McAfee har satt fokus på hvordan robotene vil overta opptil hver tredje av dagens arbeidsplasser i løpet av få tiår.

Begge temaene er høyt på Abelias agenda - og en rekke av våre medlemsbedrifter bidrar derfor med sin kunnskap.

Sterk Abelia-representasjon

Vi har bedt noen av foredragsholderne på konferansen om å trekke frem noen av endringene de forventer i årene fremover:

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
"Digitalisering av varer og tjenester fører til nye forretningsmodeller, som får stor påvirkning på så godt som alle ledd i nærings- og arbeidsliv i Norge. Det vil berøre hver enkelt av oss. Som nasjon har vi ikke råd til å frykte endring. Vi må bruke kompetansen og erfaringen vår til å omfavne muligheten i denne teknologiske kapasiteten, i en nødvendig omstilling av samfunnet vårt".

Sondre Gravir, Finn.no:
"Norsk arbeids- og næringsliv vil endres kraftig frem mot 2020. Endringene vil være betydelige større enn hva vi har sett de siste fem årene.

Dette er drevet av store teknologskift og endrede kunde- og brukervaner, noe som resulterer i nye former for konkurranse og endrede forretningsmodeller. Men endringer er herlig – og gir grunnlag for innovasjon og vekst. For de som evner å tilpasse og fornye seg".

Laxmi Akkaraju, Evry:

"I Vesten jobber vi 40 timer i uken, i Asia sover de 40 timer. De er veldig sultne på å vinne prosjekter. Risikoviljen er høy i USA og i Silicon Valley er omstillingstakten veldig høy. 

Hvordan skal vi fortsatt være norsk men møte den økte konkurransen? Vi trenger ikke å endre alt sammen, men vi må tilpasse oss – REMIX.

Hva kan vi lære av andre kulturer?

I Norge har vi en tendens til at vi skal gjøre alt selv. Vi må bli mer fokuserte og satse på det vi skal være best på.

En norsk konsulent er en generalist (swiss army knife) mens i India møter man eksperter som kan dybden på teknologi. I Norge må vi bestemme oss for hva vi skal være best til.

Simen Markussen, arbeidslivsforsker ved Frisch-senteret:
"Fallet i oljeprisen har gitt oss en bråere start enn vi kunne ønske oss på en omstilling som uansett måtte komme. På sikt vil Norge trolig måtte gi avkall på det ekstraordinært høye velstandsnivået vi har opplevd mye på grunn av oljeinntektene, og i stedet bli et "vanlig" men likefullt velstående land.

De oppsparte oljeinntektene vil bidra til å gjøre denne overgangen mykere og mer behagelig enn den ellers ville vært, men de vil ikke forhindre det. Denne situasjonen, med svært høy velstand i dag - og noe mer moderate fremtidsutsikter, setter oss - og spesielt våre beslutningstakere - på en stor prøve.

Frem for å gi etter for særinteresser er det nå viktig at vi har like, rettferdige og gunstige betingelser for alle næringer, altså en nærings- og teknologinøytral politikk, og så må heller tiden vise hva det er vi skal leve av etter oljen. Det er også viktig at vi innretter velferdsordningene våre slik at de er robuste for den omstillingen vi står overfor. Vi får et alvorlig problem om vi i stedet for omstilling får utstøting, redusert arbeidsstyrke og økte trygdeutgifter".