Arbeidstiden er ikke hva den en gang var. Det kan slås fast etter Abelias årlige HR-konferanse. I år var temaet arbeidstid i kunnskapsbedrifter. Skillelinjer mellom arbeid og fritid viskes ut. Arbeidsgivere stilles overfor en rekke nye dilemmaer i forhold til håndtering av arbeidstidsspørsmål. Ny teknologi, nettverk og globalisering åpner opp for helt nye måter å jobbe på. Flere og flere mener arbeidstidskapittelet i arbeidsmiljøloven er gammeldags og står for fall. Hvilke endringer er det behov for? Og hvorfor er disse endringene så viktige?

Lokale løsninger på bedriftsnivå

Mange nikket samtykkende da Wenche Nilsen, HR-direktør ved BI foreslo: - Det bør innføres lokale løsninger på bedriftsnivå. I enkelte bransjer, der det for eksempel er vanlig med turnusjobbing, vil det alltid være et behov for rammer som verner de ansatte. På de arbeidsplassene der det er enighet og forståelse mellom partene bør det være mulig å inngå egne avtaler. Dette gjelder både definering av uavhengig stilling og hvordan man registrerer og følger opp arbeidstid, sier hun.

Det globale og de lokale

Kunnskapsbedrifter er i stadig sterkere global konkurranse og vi kan ikke ha arbeidstidslovgivning som er helt i utakt, sier Paul Chaffey. Samtidig er det slik at konkurransen om å tiltrekke seg talenter er stadig viktigere for bedriftene, noe som betyr at en fleksibel arbeidssituasjon tilpasset småbarnsforeldres livssituasjon og andre individuelle behov er viktig. Bedriften og de ansatte er ikke motparter i denne diskusjonen. Bruk av nye mobil- og ikt-plattformer og hjemmekontor gjør at kan finnes nye og bedre løsninger som ikke var mulige for noen år siden. Dette er ting som fungerer best hvis de avtales individuelt og lokalt, og tilpasses den enkelte virksomhets situasjon. Det er selvsagt noen dilemmaer knyttet til mer frihet og fleksibilitet, men det er ting som best løses gjennom bedre ledelse og lokal medvirkning, ikke gjennom detaljregulering, sier Chaffey.

Kampen om talentene

Nettleverandørselskapet Cisco har nylig gjennomført en undersøkelse som bekrefter at fleksibilitet er et trekkplaster blant unge arbeidssøkere skriver Dagens IT. Dagens unge ser på denne friheten som en rettighet mer enn et privilegium viser undersøkelsen. Hele syv av ti synes det er unødvendig å være på jobb hver dag når det finnes flere og mer effektive måter å gjøre en arbeidsinnsats på. Les hele saken i Dagens IT.

Ledelse i en tidløs verden

Hvordan leder man sine medarbeidere på en best mulig måte i en tidløs verden? Teamet bak Abelias ledertrening (G)lede tok deltakerne gjennom praktiske øvelser og åpnet opp for refleksjoner knyttet til lederrollen. Intensjon og rammer var to av temaene som ble diskutert i grupper og i plenum.

Abelia er i ferd med å ferdigstille et dokument om arbeidstid. Dette dokumentet vil bli lagt ut under standarddokumenter på Abelias nettsider når det er ferdig.

Se Abelias arrangementskalender dersom du ønsker å lese mer om Abelias ledertrening (G)lede

Her finner du Abelias standarddokumenter

Se NHOs medlemssider for nyttige spørsmål og svar, skjemaer og lønnsstatistikker

Kontaktperson Elin Backe Christophersen

ebc@abelia.no

+47 23 08 80 79