Mange bedrifter er avhengig av økt mangfold blant de ansatte. I SINTEF er 23 prosent av de ansatte fra andre land enn Norge. Vi er derfor glade for at HR-direktøren i Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon er innleder på Abelias rekrutteringsdag den 27. januar. Vi har stilt henne noen spørsmål i forkant.

Det å rekruttere rett person er helt avgjørende i et kunnskapsmiljø. Hvilke feller bør unngås?

- Det er særlig to forhold jeg vil nevne. Først at det ofte tenkes for tradisjonelt. Det fører til at vi ansetter gårsdagens helter og ikke ser morgendagens talenter. Det er krevende å åpne for nye muligheter og kompetanser, spesielt hvis det bare er etablerte forestillinger om faglig kvalitet som vektlegges.

- En annen vanlig felle å gå i er å vurdere en kandidat isolert – uten å se vedkommende som en del av et team eller organisasjonen i sin helhet.

Nevn de tre viktigste elementene ved god rekruttering

- Vellykkede ansettelsesprosesser starter nesten alltid med en god analyse og behov og ønsker. Kall det gjerne en kravspesifikasjon. Deretter er prosessen viktig – fra kandidatsøk til referanseinnhenting. Og så er det viktig å huske at rekrutteringen ikke er ferdig når ansettelseskontrakten er skrevet; En god mottakelse i organisasjonen og solid oppfølging og inkludering er avgjørende viktig for at den nye medarbeideren skal lykkes. Dessuten bygger det godt omdømme, det er alltid mye lettere å rekruttere til en organisasjon som er kjent som en god arbeidsgiver.

Har det skjedd større endringer når det gjelder rekruttering de siste årene. Vil det gjøre det de neste årene?

- Det er blitt mye større bevissthet om hvor bredt kompetansebegrepet egentlig er, om betydningen av kvaliteten på prosessen når en ser på hvor stor investering en ansettelse er, og om hvor viktig det er å rekruttere bredere, fra flere miljøer. I SINTEF har vi også styrket innsatsen for å sikre god kjønnsbalanse, både i vitenskapelige stillinger og ledelse.

Hvordan sikrer bedriften at mål om mangfold oppnås ved rekruttering?

- Først må jo bedriften være bevisst verdien av mangfold og være opptatt av inkludering av medarbeidere fra ulike kulturer. Det er også nødvendig å bygge omdømmet internasjonalt, særlig i land med attraktive miljøer som vi ønsker å rekruttere fra.

Kontaktperson Hege Nordgård

Hege.Nordgard@abelia.no

+47 976 55 588