Han er magister i filosofi, doktorgradskribent og visiting scholar ved Handelshøyskolen BI - og en av foreleserne på HR-konferansen til Abelia 19. – 20. november.

- Forskning viser at god bedriftskultur er en vesentlig faktor for bedrifters produktivitet, konkurranseevne og innovasjon. Målt over tid er det kanskje viktigere enn noen annen enkeltfaktor. Tilsvarende er dårlig bedriftskultur en betydelig hindring for produktivitet og endring, sier Fergestad som har bakgrunn blant annet som direktør og rådgiver for Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

Fergestad forteller at gode bedriftskulturer ofte preges av at man har visse ritualer sammen.

- Gjør man for mye ut av dette blir kulturen viktigere enn oppgaven, og det taper bedriften på. En god bedriftskultur er avhengig av at man forstår farene ved å bli for opptatt av kulturen og mister fokus på oppgaven. Når vi snakker om god bedriftskultur må de grunnleggende forutsetningene være at man på best mulig måte skal nå bedriftens mål, ikke å ha det best mulig sammen, sier Fergestad.

God bedriftskultur kan derfor være en smal planke for mange bedrifter.

- Dersom man konsentrerer seg for mye om bedriftskulturen i seg selv, øker risikoen for at den blir et hinder for utvikling og endring. Dette er et paradoks: at det noen ansatte ville oppleve som god bedriftskultur er noe som i realiteten hindrer produktivitet og konkurranseevne, sier Fergestad.

Abelias HR-konferanse i november holdes på Lysebu og har tittelen "Kultur er business – ikke bare en HR-greie". Her får deltakerne vite mer om hvordan virksomheter kan jobbe aktivt med å etablere en kultur som bidrar til trivsel, lønnsomhet og godt omdømme.

- Det finnes ikke noe enkelt svar på hva god bedriftskultur er. God bedriftskultur oppstår som en følge av at man forstår hva oppgaven er – for bedriften og for ens egen rolle – og er i stand til å utføre den på en god måte. Det er ikke en «ting» man skaper, men snarere måten man løser og utfører oppgavene, og hvordan man når målene sammen. Dette må skje i gjensidig avhengighet, med en god tone mellom ansatte og mellom ansatte og ledere, der fellesskapet og de resultater man skaper sammen er viktigere enn den enkelte, sier Fergestad.

Blant andre innlederne på HR-konferansen finner vi HR-direktør Kristin Ruud i Microsoft Norge som skal snakke om kultur og rekruttering, og administrerende direktør Marit Lambrechts i Espira barnehager som skal snakke om lederen som kulturbygger.

Les mer om programmet og påmelding her

Kontaktperson Giske Lunde

giske.lunde@abelia.no

+47 904 05 888