Det sier HR Business Partner Hanne Viktoria Kvalheim i det kinesiske telekom-selskapet Huawei. Selskapet ble etablert i 1987 og har over 160.000 ansatte over hele verden, hvorav ca. 140 i Norge. 

- Vi tror at kreativiteten øker når mennesker med ulike måter å løse vanskelige problemer på jobber sammen mot en felles løsning. På samme måte tror vi produktiviteten øker eksponentielt når mennesker fra ulike kulturer jobber sammen mot et enkelt inspirerende mål. I en verden som stadig er i endring, er det ikke lenger rom for å tenke "Vi har alltid gjort ting på denne måten, og det kan ikke endres." Organisasjoner er nødt til å tilpasse seg nye situasjoner raskt og utnytte den tverrkulturelle kompetansen som finnes i bedriften til det fulle, sier Kvalheim. 

Hun forteller at det er mange utfordringer når den norske kulturen møter den kinesiske i Huawei. 

- Et godt eksempel er kinesernes fokus på fleksibilitet i forhold til kundeleveransen. Der nordmenn er ganske rigide og samvittighetsfulle, er kineserne mer pragmatiske og tenker "utenfor boksen". På denne måten blir det et godt samspill der både tidsfrister blir overholdt og kundens ønske om nye løsninger ivaretatt. Vi prøver å utnytte kreativiteten som oppstår når ulike perspektiver og ideer møtes, sier Kvalheim. 

19. - 20. november er hun blant innlederne på Abelias HR-konferanse på Lysebu hvor hun nettopp skal snakke om kulturelle forskjeller som en styrke. Konferansen har fått navnet "Kultur er business - ikke bare en HR-greie", og her får deltakerne vite både hvorfor og hvordan de bør jobbe med bedriftskultur. 

- Bedriftskulturen er viktig for at bedriften når sine resultater - dersom man lykkes å få bedriftskulturen til å underbygge organisasjonens strategi og målsetning. En god bedriftskultur virker samlende og kan også ansees som et konkurransefortrinn, sier Kvalheim. 

- En bedriftskultur er vanskelig å kopiere og det er samspillet mellom de ansatte som er nøkkelen til suksess. Som en multikulturell organisasjon er det viktig for oss å ha en åpen og tydelig kommunikasjon, og på denne måten kan vi bygge bro mellom de ulike kulturene og skape et positivt og dynamisk miljø. 

På HR-konferansen møter du blant andre HR-direktør Kristin Ruud i Microsoft Norge som skal snakke om kultur og rekruttering, og administrerende direktør Marit Lambrechts i Espira barnehager som skal snakke om lederen som kulturbygger.

Kontaktperson Giske Lunde

giske.lunde@abelia.no

+47 904 05 888