Han er blant innlederne på Abelias HR-konferanse som arrangeres 19. – 20. november på Lysebu. Konferansen har fått navnet "Kultur er business - ikke bare en HR-greie", og her får deltakerne vite både hvorfor og hvordan de bør jobbe med bedriftskultur.

- God bedriftskultur kjennetegnes av gode holdninger, samarbeid, godt humør og endringsdyktighet, sier Skinstad som i sommer sluttet som langrennssjef i Norges skiforbund for å bli regiondirektør i NHO Innlandet.

- Det er klare likheter mellom kulturbygging i idrettslag og næringsliv, og begge kan lære av hverandre. I toppidretten har vi målstyring og prestasjonsfokus i stedet for resultatfokus. Det kan ha overføringsverdi til næringslivet, sier Skinstad.

Han mener ledere har mye å tjene på en satsing på bedriftskulturen.

- Bedre trivsel fører til bedre lønnsomhet og mindre sykefravær. Det å være en rollemodell er helt avgjørende. Derfor bør ledere ta en meget aktiv rolle i arbeidet med bedriftskulturen, sier Skinstad.

På HR-konferansen møter du blant annet HR-direktør Kristin Ruud i Microsoft Norge som skal snakke om kultur og rekruttering, og administrerende direktør Marit Lambrechts i Espira barnehager som skal snakke om lederen som kulturbygger.

Du finner hele programmet og mulighet for påmelding her

Kontaktperson Giske Lunde

giske.lunde@abelia.no

+47 904 05 888