Hvorfor nettverk

Hensikten med nettverkene er å tilby en arena med erfaringsutveksling knyttet til operativt og strategisk HR-arbeid. Abelia står som arrangør, men deltakerne er med og definere agenda og innhold på møtene. - Ofte er det medlemsbedriftene som forteller om sine erfaringer knyttet til eksempelvis ledelse av endring, omstilling og nedbemanning, rekruttering, arbeidstid, medarbeiderundersøkelser, pensjonsreformen og ny AFP-ordning, sier Lundberg. I nettverkene er det rom for større grad av dialog og erfaringsutveksling enn det vil være på større seminarer og konferanser, sier hun.

Praktisk informasjon

Vi møtes 4 ganger i året med en varighet på normalt 2-3 timer i arbeidstiden. Møtene går vanligvis på rundgang blant deltakende bedrifter i Østlandsområdet. Nettverket fasiliteres av Abelia, og vi trekker inn relevant kompetanse etter behov. Forutsetning for vellykkede nettverk er aktiv deltagelse og bidrag fra deltakerne.

De ulike nettverkene

HR-nettverk I - et nettverk for HR-ledere i Abelias største medlemsbedrifter (bedrifter med over 150 årsverk).

HR-nettverk II - et nettverk for HR-ledere i Abelias mellomstore medlemsbedrifter (bedrifter med under 150 årsverk).

HR-nettverk for instituttsektoren – et nettverk for HR-ledere i forskningsinstitutter.

Abelia vurdere hele tiden behovet for etablering av nye HR-nettverk, så vi er åpen for innspill.

Høres dette interessant ut?

Ta kontakt med Gro Lundberg for mer informasjon og påmelding.

I vår kalender på nett finner du datoene for høstens nettverksamlinger

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546