En av Norges fremste rekrutteringseksperter, Ole Iversen, kommer på Abelias seminar om rekruttering av kunnskapsmedarbeidere den 15. januar 2015. Her skal han snakke om seleksjon og gi oss gode råd om blant annet testing og intervjuteknikk.

Ole I. Iversen er førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI og underviser i organisasjonspsykologi og ledelse. Han har publisert en rekke artikler og bøker innen rekruttering og seleksjon. I det daglig er Iversen partner i konsulentfirmaet Assessit AS der han blant annet arbeider med lederutvelgelse.

På Abelias rekrutteringsseminar vil Iversen snakke om hvordan øke treffsikkerheten med effektive rekrutteringsmetoder.

Hva er de vanligste feilene som begås ved rekruttering?

- Den største synderen er nok når en ikke bruker nok tid på å utarbeide en grundig jobbanalyse med klare krav til stillingsinnehaveren, sier Iversen. Det kan også være vanskelig å sammenligne søkerne dersom man gjør ustrukturerte intervjuer, der man innenheter litt forskjellig informasjon fra de ulike kandidatene.

- Mange er også litt for raske til å stole på magefølelsen, tilføyer han.

På seminaret vil Iversen snakke om hvordan unngå dette.

Hva er de fem viktigste punktene i en rekrutteringsprosess?

  • Begynn med en god jobbanalyse. En må vite hva en er på jakt etter for å finne det. Jobbanalysen danner grunnlag for utforming av stillingsannonse, intervjumal, samt hvilke øvrige utvalgsmetoder det er relevant å benytte
  • Neste skritt er å sikre tilfang av kandidater, enten gjennom annonsering eller aktivt søk, alternativ en kombinasjon av dette
  • Så følger seleksjon av kandidater ved bruk av intervju, psykologiske tester og referanseintervju
  • Deretter gjøre en helhetlig vurdering og foreta en ansettelse
  • Siste fase i rekrutteringsprosessen er introduksjon og innfasing av den nye medarbeideren

Dersom du skal oppsummere det viktigste med rekruttering med en setning, hva vil du si?

- Rett kompetanse til rett tid får du ved bruk av gode rekrutteringsmetoder, avslutter Iversen.

Påmelding til seminaret finner du her.

Kontaktperson Elin Backe Christophersen

ebc@abelia.no

+47 23 08 80 79