Aktørene fra Splint i aksjon

1. juli ble det innført endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven som skal sikre bedre oppfølging av den sykmeldte.

Milepæler etter lovendringer

- Den tettere oppfølgingen av sykmeldte gir en gyllen sjanse til god dialog, sier Lundberg. God kommunikasjon er viktig for det gode arbeidsmiljøet, som igjen er avgjørende for at ansatte kommer på jobb og ikke blir hjemme. Nå legges det til rette for at vi skal starte dialogen med den sykmeldte tidligere enn før, og samtalen skal handle om hvordan man kan tilrettelegge for å korte ned på fraværet.

Milepæler som følge av lovendringene:

  • Oppfølgingsplan innen 4 uker sendes sykmelder
  • Dialogmøte 1 innen 7 uker
  • Rapportskjema + oppfølgingsplan sendes til NAV innen 9 uker
  • Dialogmøte 2 innen 26 uker
  • Dialogmøte 3 – ikke obligatorisk

Nytt regelverk og dialogteater

Gro Lundberg var tydelig da hun la frem endringene i oppfølgingsarbeidet rundt sykmeldte. - Det er avgjørende med klarhet fra dag en, sa hun. Noen spørsmål det kan være greit å stille i første samtale med sykmeldte er:

  • Er arbeidet årsaken til sykefraværet?
  • Kan bedriften på noen måte tilrettelegge?
  • Hvor lenge tror du at du blir borte?

To aktører fra Splint situasjonstrening bidro til å sette ting i perspektiv. Gjennom dialogteater fikk deltakerne selv være med på å påvirke handlingsforløpet i en samtale mellom arbeidsgiver og sykmeldt medarbeider.

Opptatt av god dialog og elektroniske løsninger

I Abelias medlemsbedrifter er det stor interesse for å sette seg inn i det nye lovverket, som for de fleste betyr endringer i en del rutiner. Anne K. Lunder og Kari Nørgaard forteller gjerne om hvordan de oppfatter det nye regelverket:

Anne K. Lunder, HR Manager, Zacco Norway:

“Sykefraværsoppfølging er noe vi ønsker å være gode på. På mange områder fungerer oppfølging også bra hos oss. Vi opplever at god dialog mellom ledere og medarbeidere er en viktig faktor for å være gode på sykefraværsoppfølging. Det at dialogmøtene nå er påkrevd å komme raskere enn tidligere vil endre noe på våre rutiner i forhold til innrapportering, men tidlig og god dialog opplever jeg at Zacco har vært gode på lenge – selv uten krav om innrapportering. Jeg ser frem til å ta i bruk den nye elektroniske innrapporteringsløsningen fra NAV. Flere gode elektroniske løsninger vil helt klart være tidsbesparende i en travel hverdag. I dag er det mye som er tungvindt når det gjelder innrapporteringer og refusjoner knyttet til sykefravær”.

Kari Nørgaard, Seniorrådgiver HR, Handelshøyskolen BI:

”Vi ser helt klart behovet for en tett dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i en sykefraværsoppfølging. Dokumentasjon fra oppfølgingssamtale allerede etter 4 uker kan være noe kort tid i forhold til 100 % sykmeldinger. Ved graderte sykmeldinger gir det mer mening da samtalen skal konkretisere tiltak som gir et godt grunnlag for evaluering i dialogmøte med arbeidsgiver etter 6-7 uker. Hos Handelshøyskolen BI skal vi implementere automatiske varslingssystemer til våre ledere i forbindelse med oppfølgingsplanene. Det er viktig å ta sykefravær på alvor, og oppfølgingssamtalene er et godt verktøy i så henseende”.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546