Lukker du øynene og håper at alt skal gå over? Eller forsøker du å være i forkant av endringene du vet kommer? Hva er forutsetningene for å lykkes i et næringsliv som stadig er i endring? Hvordan sikre at organisasjonen og medarbeiderne er beste mulig rustet for fremtiden?

Dette er spørsmål som vi tar tak i på årets HR-konferanse. Vi ønsker å belyse sammenhengen mellom endring og læring i næringslivet. Konkurransen i næringslivet blir stadig hardere, rammevilkår endres og arbeidstakerne skal stå lengre i arbeid enn i dag. - Når vi ikke vet hva morgendagen bringer, vil det være de bedriftene som preges av kontinuerlig læring og innovasjon som har de beste forutsetninger for å lykkes, sier Vidar Lødrup direktør for kunnskapsledelse.

Linda Leiro Egseth, advokat og prosjektleder for konferansen, kan fortelle at temaene vil bli belyst av forskere, bedriftsledere, rådgivere og HR-ledere. Disse vil dele sin kunnskap, sine erfaringer og sitt framtidsperspektiv med oss. Blant annet kommer:

Berit Svendsen, administrerende direktør Telenor Norge, som vil fortelle om endringsprosesser de har vært gjennom – valgene de har tatt, erfaringer de har gjort og utfordringer de ser frem i tid.

Kristin Halvorsen, administrerende direktør CICERO, vil gi oss et innblikk i sine erfaringer med endring og læring fra ulike lederroller.

Flemming Norrgren, professor på Chalmers og partner i konsulentselskapet Truepoint, vil bidra med teori og praktiske eksempler fra over 30 års erfaring som forsker, leder og rådgiver i større og mindre internasjonale kunnskapsbedrifter.

Konferansen finner sted på Lysebu og vi ser frem til spennende refleksjoner og gode samtaler rundt et tema som stadig blir mer aktuelt.

For praktiske opplysninger, se vår arrangementskalender

For påmelding, klikk her

Vi gleder oss til å se deg!

Kontaktperson Linda Leiro Egseth

linda.l.egseth@abelia.no

+47 979 50 633