I samarbeidets ånd

Tittelen på årets konferanse var 'i samarbeidets ånd', og det ble også en rød tråd gjennom to engasjerende dager. I lovverket og i tariffavtaler er det laget rammer for samarbeidet på arbeidsplassen. Hvordan håndterer bedriftene dette i praksis? Hva gjøres for å lykkes? Hva skjer dersom samarbeidet går på tverke? Dette var noen av spørsmålene som ble belyst på årets HR-konferanse.

Skap et godt tillitsklima

Helge Bøhn, konsernrådgiver i SINTEF, delte personlige refleksjoner fra et langt yrkesliv i samhandling med fagforeninger. Bøhn mente det handler om å skape et godt tillitsklima, og oppsummerte at et godt råd til arbeidsgivere er å følge mottoet: Det kommer ingenting inn i en knyttet neve.

Samarbeid i praksis

Rolf Utgård, tidligere tillitsvalgt i Aker Kværner ga forsamlingen en forståelse for hvorfor enkelte fagforeninger er forskjellige, og hvorfor de tenker som de gjør. Dernest fikk deltakerne også innblikk i EVRY's reise gjennom en storfusjon.  I 2011 fusjonerte tidligere EDB Business Partner AS og ErgoGroup AS til EVRY AS. Her kan du lese et intervju med Tone Øvregård og Christina Wiggen i EVRY AS.

Trepartssamarbeidets framtid

Dernest var det duket for politisk debatt om framtiden for trepartssamarbeidet. I panelet deltok nestleder i LO Tor Arne Solbakken, Høyres Torbjørn Røe Isaksen og Svein Oppegaard, direktør for Arbeidslivspolitikk i NHO. Panelet ble utfordret på hvordan partsamarbeidet vil se ut i fremtiden. Panelet var enig om at trepartssamarbeidet ikke må forvitre, men hadde ulike synspunkter på hva som må til. Oppegaard fortalte salen at statsministeren hadde berømmet NHO og LO for å være de eneste organisasjonene som tenker helhet, og at det må fortsette. Når det gjaldt arbeidstid var spørsmålet bl.a. om hva en kan gjøre for å skape mer fleksibilitet når det gjelder å håndtere unntak fra regelverket. Arbeidsmiljøloven er på mange måter Norges mest brutte lov, og er for mange ikke lett å følge. LO derimot ga uttrykk for at i et stadig mer krevende arbeidsliv må folk beskyttes mot seg selv. Nordsjøturnus vil ikke fungere overalt. Man kan ikke tre nye regler ned over privat sektor for å løse problemene i offentlig sektor, mente Oppegaard.

Dag nummer to var satt av til et dypdykk ned i tillitsvalgts arbeid. Forsamlingen ble delt inn i grupper, og det var tydelig engasjert diskusjon om informasjons- og drøftingstidspunkt, taushetsplikt og Hovedavtalens plikter.

God stemning

Et lett snøfall og et julepyntet konferansehotell gjorde sitt for å skape stemning på Lysebu 28. – 29. november. I slike omgivelser er det enkelt både å snakke om og gjøre samarbeid til handling. Samtidig som konferansen skal skape et pusterom i en hektisk hverdag, er også hensikten å bidra til motivasjon og inspirasjon for de som er med. Når dette kobles sammen med matnyttige innslag om tariffoppgjør og samarbeid i praksis, håper vi at dagene på Lysebu var nyttige, og gleder oss allerede til neste år.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265