Kunnskapsnæringen sysselsetter nærmere 500 000 medarbeidere, og er allerede en sentral del av norsk økonomi. Mange kunnskapsmedarbeidere kjenner seg ikke igjen i retorikken om det brutaliserte arbeidslivet. Medarbeiderne er veldig engasjerte i det de gjør, og ønsker frihet under ansvar.
For mange kunnskapsbedrifter er det blant annet på grunn av dette en utfordring å overholde arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel, sier Birgit Abrahamsen, advokat i Abelia. Gruppen ”særlig uavhengige” som kan unntas fra loven er for snever og for de som er omfattet, er loven vanskelig å overholde. Arbeidstidskapittelet er for rigid og detaljert, og gir lite rom for fleksibilitet. Abelias politiske målsetting er at arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel bør forenkles. Det å endre regelverket er imidlertid ikke gjort i en håndvending.

Tidløse dager på Lysebu

Abelias HR-konferanse 2011 tar for seg temaet arbeidstid i kunnskapsbedrifter. Hva slags former for fleksibilitet innenfor arbeidstidsområdet kan man tillate seg i forhold til eksisterende lovverk? Hvordan kan bedriftene møte problemstillinger om arbeidstid og krav om overtidsbetaling på en god måte? Hvordan forholder Arbeidstilsynet seg til arbeidstidsreglene? Disse og flere spørsmål vil vi forsøke å belyse.

For mer informasjon og påmelding

Kontaktperson Elin Backe Christophersen

ebc@abelia.no

+47 23 08 80 79