Abelia har i samarbeid med NHO utarbeidet en kort guide til utforming av personal/seniorpolitikk.
Guiden tar opp viktige spørsmål du som leder bør stille deg om noen sentrale tema i de ulike livsfaser.

Kort guide til utforming av personalpolitikk/seniorpolitikk" tar utgangspunkt i bedriftens behov og gir tips om en enkel sårbarhetsanalyse innen sentrale områder som kompetanse og samarbeid.

Vi beveger oss gjennom ulike faser i livet, og hver fase medfører ulike behov, muligheter, begrensninger og krav. For den enkelte medarbeider betyr det at ledelsen og de som arbeider med HR, kjenner til og forstår de ulike fasene i yrkeslivet, og at de tilrettelegger for de ulike behovene.

Livsfasepolitikk på arbeidsplassen fokuserer på de ansattes muligheter fremfor begrensninger, og i denne plakaten stiller vi noen spørsmål til refleksjon og bearbeiding for ledere og HR-ansvarlige, sier Gro Lundberg, fagsjef HMS/arbeidsmiljø i Abelia.

Les mer på NHOs nettsider

Her finner du Kort guide til utforming av personalpolitikk/seniorpolitikk

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546