NHO deler inn sykefraværstallene basert på bransjer. For Abelia er det følgende 3 bransjer som er aktuelle å se på, sier Lundberg: Undervisning, telekommunikasjon og Forskning- og utviklingsarbeid

Disse listene viser kun det legemeldte fraværet. De som ønsker å se det egenmeldte fraværet må gå inn på SSB sine sider.

Tallene for 4. kvartal 2014, og hele 2014

Tallene for 4. kvartal viser et legemeldtfravær på 2,4 prosent for gjennomsnittet av alle Abelias virksomheter. Dette er det samme tallet som for 4. kvartal 2013. Det samlede fraværet for hele 2014 ligger på 2,5 prosent, og dette er en økning på 0,1 prosent fra 2013, da totalfraværet lå på 2,4 prosent.


Grafen viser tallene for 4. kvartal 2014 sammenlignet med tallene for 4. kvartal 2013

Ulike bransjer

Undervisningssektoren har i siste kvartal av 2014 et legemeldt fravær på 3,8 prosent, det samme sammenlignet med 4. kvartal i 2013. Totalt for 2014 ligger det på 3,9 prosent.

Telekommunikasjonsbransjen har en liten økning i samme periode. Fra 3,8 prosent i 4.kvartal 2013 til 4,0 prosent i samme kvartal 2014.Gjennomsnittet for 2014 er 3,9 prosent

Bransjen Forskning- og utviklingsarbeid er ny i år, og hadde en nedgang fra 2,9 prosent til 2,7 prosent i samme periode, og totalt for 2014 ligger de på 2,6 prosent.

Grafen viser gjennomsnittstallene for 2014 sammenlignet med 2013. (Tallene for kategorien Forskning- og utviklingsarbeid er ny for 2014).

Dialogmøter er viktig

DN skriver 27. mars at dialogmøter reduserer sykefraværet. Dette sier NHO seg helt enig i. Vi oppfordrer igjen arbeidsgivere til å ta tak i sykefraværsoppfølgingen på et tidlig tidspunkt. Er du som leder usikker på status, så innkalle gjerne til dialogmøte tidligere enn hva reglene krever, sier Gro Lundberg fagsjef for arbeidsmiljø/HMS i Abelia. Man må heller ikke glemme at det forebyggende arbeidet er vel så viktig, sier hun. 

Her finner du en fullstendig oversikt over sykefraværet i 4. kvartal 2014

Lenke til oppfølging av sykemeldte

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546