Tallene for 4. kvartal 2013

Tallene for 4. kvartal viser et fravær på 2,4 % for gjennomsnittet av alle Abelias virksomheter. Dette er det samme tallet som for 3. kvartal. Tallet for hele 2013 er også på 2,4 %, noe som er en nedgang fra 2012 da det legemeldte fraværet i Abelias virksomheter var på 2,6 %.

Ulike bransjer

Undervisningssektoren har hatt en nedgang i fraværet fra 3. kvartal hvor fraværet lå på 4,3 %, til 4. kvartals resultat som er 3,8 %. Totalt har undervisningssektoren en nedgang i fravær fra året 2012 som lå på 4.2 %, til 2013 som er 4,0 %

Telekommunikasjonsbransjen hadde i 3. kvartal i år et fravær på 3,4 %. Dette har økt i 4. kvartal til 3,8 %. Totalt har Telekommunikasjonsbransjen en nedgang fra 2012, som lå på 3,8 % til 2013 med et gjennomsnitt på 3,6%

Ny IA avtale er på plass

Partene i arbeidslivet har signert ny IA-avtale, som trer i kraft fra 1. juli i år. Den største endringen er i sykefraværsoppfølgingen, som er blitt betydelig forenklet. Arbeidsgiver skal fortsatt følge opp sine sykemeldte, men skjemaveldet forsvinner. Det samme gjør sanksjonsordningen med øyeblikkelig virkning. Dette er svært gledelig sier Lundberg, som mener dette reduserer byråkratiet, og gir arbeidsgivere mer tid til å arbeide forebyggende og være gode ledere. Kanskje kan dette bidra til å få fraværet ytterligere ned, avslutter hun.

Se også NHOs nettsider for mer informasjon:

NHO skriver dette om tallene for 4. kvartal 2013

Sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2013 - en oversikt i .pdf-format

Har du spørsmål om IA eller sykefravær, ta kontakt med Abelias fagsjef i HMS og arbeidsmiljø, Gro Lundberg

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546