Sykefraværet i Abelias virksomheter har økt sammenlignet med samme tidsrom i 2013. Denne økningen stemmer overens med økningen i NHO for øvrig. Den største økningen har Telekommunikasjon på hele 1.1%. Abelias fagsjef for arbeidsmiljø/HMS i Abelia, Gro Lundberg oppfordrer ledere til å rette oppmerksomheten mot tidlig oppfølging. - Samtidig må man ikke glemme at det forebyggende arbeidet som er vel så viktig, sier Lundberg. 

Tallene for 3. kvartal 2014

Tallene for 3. kvartal 2014 viser et legemeldt fravær på 2,7 prosent for gjennomsnittet av alle Abelias virksomheter. Dette er en økning fra samme kvartal i 2013, hvor totalfraværet lå på 2,4 prosent.

Ulike bransjer

Undervisningssektoren har en liten økning sammenlignet med samme kvartal i 2013 fra 4,3 i 3013 til 4,4 i 2014.

Telekommunikasjonsbransjen har en relativt stor økning i samme periode. Fra 3,4 prosent i 3.kvartal 2013 til 4,3 prosent i samme kvartal 2014.

Her finner du en fullstendig oversikt over sykefraværet i 3. kvartal 2014

Egenmeldt fravær

Vi har registrert egenmeldt fravær på alle Abelias virksomheter på 0,9 % for samme periode.

Det betyr at egenmeldt og legemeldt fravær for Abelias virksomheter blir 3,6 % for 3. kvartal 2014. Vi har ikke tall for egenmeldt fravær bransjevis.

Har dere spørsmål om oppfølging eller ønsker kursing, ta kontakt med A belias fagsjef for arbeidsmiljø/HMS, Gro Lundberg.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546