Tallene for 3. kvartal 2013 viser et fravær på 2,4 % for gjennomsnitt av alle Abelias virksomheter. I undervisningsbransjen er fraværet på 4,3 prosent, som er en økning fra 2. kvartal hvor fraværet lå på 3,6 %.

Telekommunikasjonsbransjen hadde i andre kvartal i år et fravær på 3,2 %. Det er nå økt til 3,4 %.

Les også NHOs oppslag om sykefraværstallene i 3. kvartal

Les SSBs statistikk her

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546