- Jeg oppfordrer ledere til å ha en tett og god dialog tidlig i sykefraværet, sier fagsjef for arbeidsmiljø/HMS i Abelia, Gro Lundberg. Selv om oppfølging av sykefravær har blitt enklere, skal det fylles ut oppfølgingsplan, men den skal oppbevares i virksomheten. Dokumentasjon er fortsatt viktig, sier Lundberg.

Tallene for 2. kvartal 2014

Tallene for 2. kvartal 2014 viser et legemeldt fravær på 2,3 prosent for gjennomsnittet av alle Abelias virksomheter. Dette er en liten økning fra samme kvartal i 2013, hvor totalfraværet lå på 2,2 prosent.

Ulike bransjer

Undervisningssektoren fortsetter å ha en reduksjon sammenlignet med samme kvartal i 2013 med en liten nedgang i fraværet fra 3,6 prosent til 3,5 prosent.

Telekommunikasjonsbransjen har en økning i samme periode. Fra 3,2 prosent i 1.kvartal 2013 til 3,5 prosent i samme kvartal 2014.

Sykefraværet i NHOs medlemsbedrifter totalt sett øker med 0,1 prosent med et nivå på 5,4 og det legemeldte har et nivå på 4,6 og øker med 0,5 prosent.

Sykefraværet totalt har siden den første IA-avtalen ble inngått 2. kv 2001 blitt redusert med 21,1 prosent.

Ny IA avtale er på plass

Her finner du partenes brosjyre: Oppfølging av sykemeldte, med oversikt over regelverket. Denne beskriver kort tidsfrister, roller og oppgaver for de ulike aktørene.

Les også hva NHO skriver om sykefraværet 2. kvartal 2014

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546