Når vi sammenligner tallene fra samme kvartal i fjor, så er det undervisningssektoren som har det beste resultatet med en nedgang på 10,6%.

Lundberg gir medlemsbedriftene ros, og mener det arbeides godt for et helsefremmende arbeidsmiljø. Samtidig oppfordrer hun virksomhetene til å sette seg inn i nye regler for sykefraværsoppfølging.

- Selv om løpet nå er blitt enklere, oppfordrer jeg ledere til å ha en tett og god dialog tidlig i sykefraværet, sier Lundberg, som mener at det kan bli avgjørende for å få ansatte raskere tilbake i jobb. 

Tallene for 1. kvartal 2014

Tallene for 1. kvartal 2014 viser et legemeldt fravær på 2,5  for gjennomsnittet av alle Abelias virksomheter. Dette er en  nedgang på 5,9 % fra samme kvartal i 2013, hvor totalfraværet lå på 2,7

Ulike bransjer

Hvis vi sammenligner 1. kvartal 2013 med 1. kvartal 2014, ser vi at Undervisningssektoren har hatt en nedgang i fraværet fra 4,4% til 3,9%.

Telekommunikasjonsbransjen har også hatt en liten nedgang i samme periode. Fra 3,9% i 1.kvartal 2013 til 3,8% i samme kvartal 2014.

Ny IA avtale er på plass

Partene i arbeidslivet har signert ny IA-avtale, og nye sykefraværsregler trer i kraft fra 1. juli.

Her finner du partenes brosjyre: Oppfølging av sykemeldte, med oversikt over regelverket. Denne beskriver kort tidsfrister, roller og oppgaver for de ulike aktørene.

Setter opp kurs i de nye reglene

26. august holdes kurs i NHOs lokaler om innføring av de nye IA reglene. Her vil Gro Lundberg presentere løpet for oppfølging av sykemeldte. Mer informasjon kommer.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546