Legemeldt fravær

- Vi snakker her om det legemeldte fraværet, sier Gro Lundberg, rådgiver arbeidsmiljø/HMS i Abelia. Dersom vi legger til det egenmeldte, vil tallet likevel være lavt, sier Lundberg, som også påpeker at det kan foregå noe underrapportering på egenmeldt fravær i bransjen. Kunnskapsmedarbeidere er dedikerte medarbeidere, som i stor grad ser det helsefremmende i å gå på jobb, fremfor å være hjemme en dårlig dag. Sammenlignet med arbeidslivet totalt, er sykefraværet i kunnskapsnæringen svært lavt, og vi får et helt klart inntrykk av at nærværsfaktorene jobbinnhold og motivasjon er med på å bidra til det lave fraværet, sier Lundberg.

Viktig med klare rutiner og god dialog

Selv med et lavt sykefravær, er det viktig med gode rutiner. 1. juli i år ble det innført endringer i arbeidsmiljøloven når det gjelder oppfølging av sykmeldte, og Lundberg har tidligere i år kjørt kurs med sykefraværsoppfølging som tema. Dette vil også bli fulgt opp til neste år. De nye nettsidene inkluderende.no kan anbefales. Her finner du gode tips for inkluderende arbeidsliv.

Dersom du ønsker å se nærmere på statistikken, kan du ta en titt på NHOs sider. NHO har blant lagt ut sykefraværsstatistikken for NHOs medlemsbedrifter 2. kvartal 2011.
 

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546